fbpx
Dzień otwarty w Senacie
7 listopada 2022
Za nami Kongres ESG Polska Moc Biznesu
8 listopada 2022
Pokaż wszystkie

O wydłużeniu kadencji samorządów

 29 września 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 814).

Zgodnie z uzasadnieniem do poselskiego projektu ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 r. oraz o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 2612) celem projektu jest zmiana terminu wyborów samorządowych (tj. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) przez wydłużenie kadencji samorządowej do 30 kwietnia 2024 r.

Potrzeba tej zmiany uzasadniana jest wyjątkowym skumulowaniem dat wyborów samorządowych oraz wyborów parlamentarnych w 2023 r. będącym jest efektem wejścia w życie ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wydłużającej kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat. 

Negatywne stanowisko do w/w ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu wskazując w przedłożonej opinii, iż „opiniowane przedłużenie kadencji rad nie jest związane z reformą ustrojową państwa, zaproponowane rozwiązanie nie jest też niezbędne dla realizacji wartości konstytucyjnych, a ponadto może być zastąpione innymi niesprzecznymi z Konstytucją RP z 1997 r. i regułami demokracji rozwiązaniami”.

Negatywne stanowisko do w/w ustawy zostało przedstawione w trzech ekspertyzach prawnych zleconych przez Kancelarię Senatu autorstwa prof. Ryszarda Piotrowskiego z WPiA UW, dr hab. Mariusza Bidzińskiego, prof. Uniwersytetu SWPS oraz prof. Mariusza Jabłońskiego prof. na WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego.

Także negatywne stanowisko odnośnie w/w ustawy wyrazili obecni 19 października br. podczas posiedzenia połączonych senackich Komisji (Ustawodawcza, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ) przedstawiciele korporacji samorządowych, tj. Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (doradca ZWRP Rafał Marchewka), Związku Miast Polskich (dyrektor Biura Andrzej Porawski), Unii Metropoli Polskich (dyrektor ds. prawnych i administracyjno-organizacyjnych Biura UMP Dorota Bąbiak-Kowalska).

27 października br. Senat RP podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy z 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego wniosła o jej odrzucenie 3 listopada br. Następnego dnia Sejm opowiedział się  przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu w całości ustawy wydłużającej kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

foto: posiedzenie połączonych komisji senackich 19 października br. , Rafał Marchewka, Andrzej Porawski, źródło Senat