fbpx

158. sesja EKR z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego

Technologiczna moc Krakowa i Małopolski
27 listopada 2023
Debata o polityce spójności
Debata o polityce spójności po 2027 roku
4 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

158. sesja EKR z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego

Zakończyła się 158. sesja Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Tym razem samorządowcy z całej Unii Europejskiej skupili się głównie nad oczekiwanym kształtem przyszłej Polityki Spójności, a także wzięli udział w debacie na temat spraw lokalnych UE oraz otwarciu Forum Miast i Regionów na rzecz Partnerstw Międzynarodowych 2023.

Regularne spotkania Członków Europejskiego Komitetu Regionów w formie sesji plenarnych służą zasadzie subsydiarności w tworzeniu polityki Unii Europejskiej, która przejawia się między innymi poprzez opiniowanie propozycji Komisji Europejskiej.

Podczas 158. sesji, opiniowano między innymi: koncepcję utworzenia Europejskiego Banku Wodoru, unijne ramy antykorupcyjne, sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji za rok 2022, koncepcję pogłębienia trwałej i skutecznej współpracy transgranicznej z państwami sąsiadującymi, a także przyszły kształt Polityki Spójności po 2027 r.

Dla wielu europejskich regionów, w tym dla Małopolski, źródła produkcji niskoemisyjnego wodoru są obecnie bardziej dostępne i dużo tańsze, w przeciwieństwie do zielonego wodoru. Dlatego niskoemisyjny wodór może im pomóc przyspieszyć rozwój gospodarki wodorowej, a jednocześnie nie zagrozi globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Dyskutowano również nad stworzeniem europejskiego, oddolnego modelu sportu opartego na wartościach. Byłby to sposób na wspieranie dobrobytu społecznego młodych Europejek i Europejczyków. W dziedzinie Zielonego Ładu – dokonano przeglądu rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

Brak wsparcia dla niskoemisyjnej produkcji wodoru przyczyni się do zwiększenia dysproporcji między państwami członkowskimi. Należy stosować zasadę neutralności technologicznej i uwzględnić suwerenność państw członkowskich w podejmowaniu decyzji dotyczących ich miksu energetycznego – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Sesja w Brukseli to także okazja do wielu innych spotkań na unijnym szczeblu. Przy tej okazji Marszałek spotkał się z Komisarzem ds. rolnictwa w Komisji Europejskiej, Januszem Wojciechowskim, a także wziął udział w posiedzeniu międzyregionalnej grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów.

źródło: malopolska.pl