fbpx

2 mln zł na kompostowniki w każdej gminie w Małopolsce

Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce
Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce
8 stycznia 2024
Małopolska – idealna na zimę. Okolice Muszyny.
Małopolska – idealna na zimę. Okolice Muszyny.
21 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

2 mln zł na kompostowniki w każdej gminie w Małopolsce

2 mln zł na kompostowniki w każdej gminie w Małopolsce

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla gmin.

Obecnie samorządy gminne są zobowiązane do recyklingu odpadów komunalnych na poziomie co najmniej 35% całkowitej wagi zebranych na terenie gminy śmieci. Do 2035 roku poziom ten powinien osiągnąć nawet 65%. Dla wielu gmin to wymagające zadanie i dlatego warto podjąć starania o ograniczenie ilości odpadów komunalnych.

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Kompostowniki powinny być zakupione i rozdysponowane mieszkańcom najpóźniej do dnia 30.11.2024 r.

Samorządy gminne stają często przed wyzwaniem, jakim jest uzyskanie odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowy program wsparcia przygotowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego wpłynie na zwiększenie udziału zagospodarowania odpadów komunalnych u źródła, czyli już w gospodarstwach domowych i w efekcie przyczyni się do wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gmin – mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania są gminy z terenu województwa małopolskiego. Wysokość wparcia finansowego będzie zależeć od udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy i będzie wynosić:

Powyżej 98,5% udziału budynków jednorodzinnych – do 50 tys. zł

Powyżej 90% do 98,5% udziału budynków jednorodzinnych – do 40 tys. zł

Do 90% udziału budynków jednorodzinnych – do 30 tys. zł

Wnioski o wsparcie należy składać do 9 lutego 2024 r., zgodnie z wzorem formularza, stanowiącym załącznik do „Warunków programu pilotażowego mającego na celu udzielenia wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki”.

Formularz należy przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP.

Budżet Województwa Małopolskiego na to zadanie wynosi 2 mln zł.

źródło: malopolska.pl