fbpx

Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce

Ponad miliard złotych na pożyczki dla małopolskich przedsiębiorców i JST
1 stycznia 2024
2 mln zł na kompostowniki w każdej gminie w Małopolsce
2 mln zł na kompostowniki w każdej gminie w Małopolsce
14 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce

Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka w Małopolsce

Do 31 stycznia można zgłaszać wnioski o stypendia sportowe Województwa Małopolskiego pod nazwą „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka” dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w sportach o istotnym znaczeniu dla województwa.

Małopolanie uzyskujący wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej zasługują na wyróżnienie w postaci stypendiów. Chcemy stwarzać im jak najlepsze warunki do uprawiania sportu, dając perspektywę osiągnięcia w przyszłości coraz lepszych wyników w swojej dyscyplinie – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Celem funduszu stypendialnego jest wspieranie utalentowanych małopolskich sportowców, ich rozwoju indywidualnego oraz wzrostu poziomu sportowego stypendystów.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) osiągnięcie wyniku sportowego, jednego z niżej wymienionych w kategorii wiekowej: senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy, młodzik:

a. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,

b. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na mistrzostwach świata,

c. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na mistrzostwach Europy,

d. uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,

e. zdobycie medalu (złotego, srebrnego, brązowego) na: mistrzostwach Polski organizowanych przez odpowiednie polskie związki sportowe w danym sporcie lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami w danym sporcie.

2) wynik sportowy należy osiągnąć w jednej z dyscyplin sportowych, które znajdowały się w programie Igrzysk Olimpijskich (letnich i zimowych), Igrzysk Paraolimpijskich (letnich i zimowych) oraz Igrzysk Głuchych (letnich i zimowych), w momencie zdobywania przez zawodnika wyniku sportowego. W przypadku uzyskania wyniku sportowego w dyscyplinach znajdujących się w programie Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych musi być on zdobyty przez zawodnika uprawnionego do startu w tego typu zawodach.

W ramach funduszu stypendialnego można ubiegać się o stypendia za osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia stypendium.

Można otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku kalendarzowym. Nie można otrzymać stypendium za ten sam wynik sportowy więcej niż jeden raz. Stypendia sportowe będą przyznawane na okres 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego pn. „Fundusz stypendialny im. Stefana Kapłaniaka” należy złożyć w departamencie właściwym ds. sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym stypendium ma być wypłacone.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać m.in.: osoby fizyczne, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej. Zgłoszenia własnej kandydatury może dokonać osoba uprawniona do stypendium, tj. pełnoletni zawodnik, lub w przypadku zawodników niepełnoletnich, jego rodzic / opiekun prawny.

Od dnia 9 grudnia 2023 r. obowiązuje nowy Regulamin Funduszu stypendialnego im. Stefana Kapłaniaka. Szczegóły na stronie: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/sport/stypendia-sportowe/fundusz-stypendialny-im-stefana-kaplaniaka

źródło: malopolska.pl