fbpx

30 lecie podpisania porozumienia Polski i Niemiec o dobrym sąsiedztwie. Sejmik opolski przyjmuje rezolucję

Nowa droga dla mieszkańców Nowej Wsi w gminie Gorzów Śląski
29 września 2021
Wparcie dla Lokalnych Grup Działania z Opolszczyzny
14 października 2021
Pokaż wszystkie

30 lecie podpisania porozumienia Polski i Niemiec o dobrym sąsiedztwie. Sejmik opolski przyjmuje rezolucję

solidarność

28 września br. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Rezolucji z okazji 30 Rocznicy podpisania porozumienia pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.

W rezolucji radni przypominają: „W dniu 17 czerwca 1991 roku został podpisany Traktat między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, w którym obie strony zadeklarowały, iż będą kształtować swoje stosunki w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaźni oraz dążyć do stworzenia Europy, w której przestrzegane będą prawa człowieka i wolności a granice utracą dzielący państwa charakter. Strony oświadczyły również, że wszelkie spory rozstrzygane będą wyłącznie za pośrednictwem środków pokojowych.

Uzgodniono ponadto, iż członkowie mniejszości niemieckiej w Polsce oraz osoby zamieszkałe w RFN posiadające niemieckie obywatelstwo, ale polskiego pochodzenia lub przyznające się do języka, kultury lub tradycji polskiej, mają prawo do swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej bez jakiejkolwiek próby asymilacji wbrew ich woli. Traktat zobowiązywał również oba kraje, aby dążyły w duchu porozumienia i pojednania do rozwiązywania problemów związanych z dobrami kultury i archiwaliami. Bundestag ratyfikował Umowę 17 października 1991 roku większością głosów, natomiast Izba Wyższa Parlamentu Bundesrat 8 listopada tego samego roku. Sejm RP ratyfikował Traktat 9 listopada 1991 roku.”

 

Radni odnoszą się do relacji społeczności polsko-niemieckich: „Z perspektywy mieszkańców województwa opolskiego pozytywnie oceniamy i cieszymy się z intensywności kontaktów politycznych, gospodarczych jak i społecznych pomiędzy Polską a Niemcami na przestrzeni ostatnich 30 lat”.

W ich ocenie „Przypadająca w tym roku 30 rocznica podpisania Traktatu jest okazją do podsumowania, a jednocześnie refleksji nad relacjami obu państw, w szczególności z perspektywy regionu zamieszkiwanego przez liczną mniejszość niemiecką ale jednocześnie regionu, który współpracuje z Krajem Związkowym Nadrenia-Palatynat, którą zapoczątkowały kontakty Wojewody Opolskiego i Sejmiku Samorządowego jeszcze w 1992 roku. Uroczyste podpisanie Oświadczenia o współpracy pomiędzy regionami miało miejsce w dniu 11 września 2001 roku w Moguncji.”

Wyjaśniają, że „Samorząd Województwa Opolskiego aktywnie uczestniczy we wspólnej realizacji projektów z partnerami z Nadrenii-Palatynatu, aktywnie współpracują także ze swoimi partnerami gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego. Intensywność kontaktów politycznych, gospodarczych i społecznych wnosi w rozwój naszych regionów nowe, niezaprzeczalne wartości. Szczególnie cenimy bieżącą współpracę na różnych płaszczyznach, którą odczuliśmy również w okresie pandemii, gdzie zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony naszych niemieckich partnerów”.

Sejmik Województwa Opolskiego apeluje o rzetelną realizację przez rządy obu krajów zapisów polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu z 12 czerwca 2011 roku w sprawie wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce i Polaków oraz obywateli niemieckich polskiego pochodzenia w Niemczech w kontekście zapisów Traktatu dotyczących mniejszości niemieckiej w Polsce oraz osób zamieszkałych w RFN posiadających niemieckie obywatelstwo, ale polskiego pochodzenia lub przyznających się do języka, kultury lub tradycji polskiej

Apeluje również o to, aby zapisów Traktatu nie oceniać i analizować jedynie z perspektywy Warszawy i Berlina, ale przede wszystkim z poziomu regionów polskich i ich współpracy z niemieckimi landami, z poziomu samorządów i lokalnych społeczności.

„Niech dorobek 20 letniej współpracy Województwa Opolskiego z Krajem Związkowym Nadrenia-Palatynat zaświadczy o naszej przyjaźni i chęci dalszego rozwijania kontaktów i współpracy.” – podsumowują radni w rezolucji.

Rezolucja