fbpx

Wparcie dla Lokalnych Grup Działania z Opolszczyzny

solidarność
30 lecie podpisania porozumienia Polski i Niemiec o dobrym sąsiedztwie. Sejmik opolski przyjmuje rezolucję
6 października 2021
Na Opolszczyźnie ludzie kultury z większym wynagrodzeniem
22 października 2021
Pokaż wszystkie

Wparcie dla Lokalnych Grup Działania z Opolszczyzny

Przedstawiciele wszystkich 10 Lokalnych Grup Działania działających w ramach PROW 2014 – 2020 w województwie opolskim otrzymali aneksy do umów na dodatkowe 6 milionów euro. Jak mówią, już niebawem ogłoszą pierwsze konkursy na wydanie tych pieniędzy.

Na projekty realizowane na obszarach wiejskich Lokalne Grupy Działania z regionu otrzymały dodatkowe 5 milionów 904 tysiące euro. Co ważne,  minimum 35% z tej kwoty, czyli blisko 2,1 mln euro, jest przeznaczone na dofinansowanie projektów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Jak podkreśla członek zarządu województwa, Antoni Konopka, te dodatkowe pieniądze uzupełniają pulę dla Lokalnych Grup Działania do 33 milionów euro.

– Dzięki do tej pory wydanym przez LGD pieniądzom, na wsiach województwa opolskiego powstało już m.in. ponad 400 nowych miejsc pracy, tworzone są nowe firmy, poprawia się infrastruktura na wsi – wymienia wicemarszałek. – Widzimy, jako zarząd województwa, ogromny dorobek Lokalnych Grup Działania i będziemy ten obszar aktywności nadal wspierać – zapewnia.

Lokalne Grupy Działania mają czas na wydanie tych dodatkowych pieniędzy do 2025 roku. Ale, jak podkreślają prezesi niemal wszystkich LGD, już niebawem ogłoszą pierwsze konkursy. Jadwiga Wójciak z LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich mówi, że w pierwszej kolejności przeprowadzony będzie nabór na projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. – Teraz jest bardzo duże zainteresowanie takimi małymi lokalnymi biznesami, po pandemii ludzie sprawdzają nowe pomysły, szukają nowych rozwiązań na niezależność – podkreśla. Ewa Rosińska z LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna informuje zaś, że oprócz rozwoju małego biznesu pieniądze będą przeznaczone na granty dla organizacji pozarządowych na aktywizację lokalnych społeczności. LGD Kraina Świętej Anny, jak mówi prezes Ewa Maria Piłat, także już  w tym roku ogłosi pierwszy nabór dotyczący tworzenia nowych firm. – Te pieniądze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, bo wzbudzają one kreatywność i pozwalają zastanowić się nad tym, co naprawdę jest w danej społeczności potrzebne – dodaje.

Lokalne Grupy Działania, funkcjonujące na terenie województwa opolskiego,  realizują tzw. inicjatywę LEADER. LEADER to program wspierania rozwoju wsi, w którym realizowane są oddolne inicjatywy lokalne, we współpracy z samorządami województw.  Lokalne Grupy opracowały i realizują lokalne strategie rozwoju (LSR), wskazujące, na czym lokalnej społeczności szczególnie zależy i co trzeba zrobić w ramach zaplanowanego budżetu, by cel osiągnąć. Leader  ma na celu przede wszystkim wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich, pobudzanie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej lub jej rozwinięcie.

Dodatkowe kwoty dla Lokalnych Grup Dzialania