fbpx

Miliony na system pieczy zastępczej w 2021 r.

planetarium
Modernizacja Planetarium Śląskiego
3 listopada 2020
zegarek
2020 rokiem wielkich wyzwań dla województwa śląskiego
20 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Miliony na system pieczy zastępczej w 2021 r.

rodzina

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021. Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2020 r.

Zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. do możliwych zadań własnych samorządu województwa należy m.in. prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki te przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji. Zlecenie tego rodzaju zadania odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie „Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego” będzie miało formę wspierania realizacji zadania publicznego, na które w 2021 r. przeznaczono kwotę 7 544 000 zł. Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego https://rops-katowice.pl/2020/11/12/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-slaskiego-w-zakresie-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-zapewnienie-instytucjonalnej-pieczy-zastep-3/

Jednocześnie trwa nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2020 r.