fbpx

36 mln zł z funduszy unijnych na nowy wymiar edukacji w Podlaskiem

monety
Podlascy przedsiębiorcy dostaną wsparcie unijne
15 marca 2021
pieniądze
325 podlaskich firm otrzyma wsparcie
9 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

36 mln zł z funduszy unijnych na nowy wymiar edukacji w Podlaskiem

nauczyciel

Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości kształcenia zawodowego w dwóch szkołach: w Białymstoku i w Łapach. Umowy w tej sprawie podpisał w piątek 26 marca z przedstawicielami samorządów i szkół marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki.

– Cieszę się, że przy pomocy funduszy europejskich możemy wspierać kształcenie zawodowe. Zostaną one przeznaczone na innowacyjne programy nauczania i nowoczesne materiały dydaktyczne. Skorzystają z nich uczniowie, którzy będą się kształcić w zawodach, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Mam nadzieję, że wsparte projekty będą stanowiły przykład dobrych praktyk dla innych  placówek zawodowych –  podkreślił marszałek.

Przy Zespole Szkół Elektrycznych przy Alei 1000−lecia Państwa Polskiego w Białymstoku zostanie wybudowane i wyposażone Centrum Kształcenia Zawodowego.

Inwestycja pozwoli na odtworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w ośmiu zawodach (branża elektryczna, elektroniczna, teleinformatyczna, informatyczna, programistyczna, graficzna), w jakich kształci się 1500 uczniów tej szkoły. Zastosowane zostaną innowacyjne programy i metody nauczania, wprowadzone zostaną nowoczesne materiały dydaktyczne.

W ramach tego projektu uczniowie skorzystają z dodatkowych staży i praktyk oraz kursów zawodowych. Natomiast 54 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach informatycznych oraz kursach na temat nowatorskich metod nauczania.

Zespół Szkół Elektrycznych to placówka podległa Samorządowi Miasta Białystok.

Wartość tego projektu wynosi blisko 40 mln zł, a dofinansowanie RPOWP to 32,2 mln zł. Inwestycja zostanie zakończona w sierpniu 2022 roku.

Kolejna inwestycja ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie, m.in. mechaniczna, energii odnawialnych, pracownica samochodowa i elektryczna.

Obie placówki są zarządzane przez Powiat Białostocki.

67 uczniów tej szkoły weźmie udział w stażach zawodowych oraz w zajęciach nadających uprawnienia zawodowe. Z kolei nauczyciele kształcenia zawodowego skorzystają ze szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Koszt realizacji tego projektu wynosi 4 mln zł, z czego dofinansowanie z RPOWP wyniesie 3,5 mln zł. Będzie on gotowy w czerwcu 2022 roku.

Całkowity koszt projektów wynosi blisko 44 mln zł, a dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) pokryje prawie 36 mln zł.

źródło: wrotapodlasia.pl