fbpx

43 sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych

Poznaliśmy najlepsze regionalne produkty i potrawy
3 października 2022
Niedofinansowanie zadań zleconych. Resort klimatu odpowiada na stanowisko ZWRP
10 października 2022
Pokaż wszystkie

43 sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych

Od 25 do 27 października br. potrwa 43 plenarna sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Na posiedzeniu otwierającym sesję członkowie Kongresu wybiorą nowego Sekretarza Generalnego na pięcioletnią kadencję.

Wśród kandydatów są dwie osoby Mathieu Mori oraz Antonella Valmorbida

Więcej: 43rd Session – Election of the Secretary General (coe.int)

Agenda, dokumenty oraz rejestracja 43rd Session – 25 to 27 October 2022 (coe.int)

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities – CLRAE) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Od 1994 r. jest organem stałym, zbierającym się dwa razy do roku na sesjach w Strasburgu. Kongres składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący, którego na przemian wybierają obie izby. W ramach Kongresu działają także stałe komisje oraz grupy robocze. Liczba mandatów dla każdego państwa członkowskiego Rady Europy jest taka sama  jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym. Na Polskę przypada 12 miejsc (a także 12 miejsc dla zastępców członków). Reprezentanci danego państwa muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych. Główną rolą Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.

foto:coe