fbpx

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

kalkulator
REACT EU dla świętokrzyskiej gospodarki
12 lutego 2021
komisja konkursowa
Zakończył się konkurs na Logo Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
26 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

śmieci

Zakończył się cykl spotkań z przedstawicielami Regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadami, organizowany przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca i Wioletta Czarnecka, dyrektor departamentu zainicjowali dyskusję, której celem jest wypracowanie wspólnych wniosków, założeń, obranie kierunków pomocnych przy aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego.

Z przedstawicielami Samorządu Województwa Świętokrzyskiego rozmawiali m.in.: Mirosław Banach, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku oraz Andrzej Zięba, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie.

Procedurę aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego przybliżyła Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami:

Na spotkaniu rozmawiano m.in.: o problemach w gospodarowaniu odpadami oraz możliwościach ich rozwiązania, czy sposobach przeciwdziałania wzrostowi cen za odbieranie i gospodarowanie odpadami. Ważnym punktem dyskusji był recykling i gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ. Jest ona modelem rozwoju gospodarczego, w którym muszą być spełnione założenia:

– wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana lub,

– ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne sposoby odzysku, unieszkodliwienie).

Zmiana w kierunku GOZ wymaga podjęcia działań na wszystkich etapach cyklu życia, zaczynając od projektowania produktów, przez pozyskanie surowca, przetwórstwo, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów aż po ich zagospodarowanie.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro