fbpx
dzieci
Świętokrzyskie pomaga dzieciom zrozumieć koronawirusa
27 stycznia 2021
śmieci
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego
19 lutego 2021
Pokaż wszystkie

REACT EU dla świętokrzyskiej gospodarki

kalkulator

Ponad 72 mln zł pierwszej transzy trafi do regionu świętokrzyskiego w ramach nowego unijnego instrumentu REACT-EU. To forma pomocy dla regionów w okresie przejściowym między perspektywami finansowymi Unii Europejskiej 2014-2020 a 2021-2027.

– To kolejne unijne wsparcie dla regionów. Instrument ten będzie miał kluczowe znaczenie w trzech najbliższych latach dla odbudowy gospodarki, dotkniętej skutkami kryzysu koronawirusa, oraz pobudzenia inwestycji – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Naszym celem jest, by w sposób jak najbardziej skuteczny i efektywny wykorzystać fundusze, jakie otrzymamy w ramach REACT EU.

Ogółem Polska z puli pieniędzy przeznaczonych na ten cel ma otrzymać 2 mld euro. Działania objęte REACT-EU będą kwalifikowały się do finansowania od 1 lutego 2020 r. z mocą wsteczną, środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r.

REACT EU wdrażany będzie w ramach nowego Celu Tematycznego: Wspieranie naprawy kryzysowej w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowanie ekologicznego, cyfrowego i odpornego na zagrożenia ożywienia gospodarczego. Instrumenty stanowić będzie dodatkowe wsparcie dla Polityki Spójności 2014-2020, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 100 proc. Środki będą rozdysponowywane w ramach programów krajowych i regionalnych.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach REACT EU wsparcie otrzymają następujące sektory:

– ochrona zdrowia – 30 proc., czyli ok. 600 mln euro (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 16 programów regionalnych),

– infrastruktura energetyczna – 20 proc., czyli ok. 400 mln euro (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko),

– cyfryzacja -15 proc., czyli ok. 300 mln euro (realizacja w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa),

– przedsiębiorczość – 35 proc., czyli ok. 700 mln euro – granty i fundusz pożyczkowy dla sektora MŚP (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 16 programów regionalnych).

Pierwsza transza środków w ramach REACT EU przewidziana do podziału między programy regionalne wynosi 365 mln 194 tys. euro ( z czego – na ochronę zdrowia przewidziano – 76 mln 269 tys. euro, zaś na wsparcie przedsiębiorstw – 288 mln 925 tys. euro).

Województwo świętokrzyskie w ramach pierwszej transzy środków otrzyma 15 mln 885 tys. euro, czyli ponad 72 mln zł. Uruchomienie środków uzależnione jest od zaakceptowania przez państwa członkowskie budżetu dla Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, co planowane jest na II kwartał 2021 r. Natomiast druga transza środków ma być uruchomiona w IV kwartale 2021 r.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro