fbpx

Antycovidowa szczepionka dla funduszy europejskich

Paweł Szefernaker, MSWiA
Więcej miast na mapie Polski
30 grudnia 2020
wikipedia
Wikipedia ma już 20 lat!
15 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Antycovidowa szczepionka dla funduszy europejskich

szczepionka

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. 23 grudnia br. weszła w życie nowelizacja tak zwanej specustawy funduszowej. To, jak informuje resort funduszy i polityki regionalnej pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych.

Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Wprowadziła regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad realizacji projektów. W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja specustawy, która przedłuża nadzwyczajne ułatwienia do końca perspektywy finansowej.

Dzięki regulacjom zawartym w specustawie możliwe jest między innymi:

  • wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach,
  • wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie,
  • prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym,
  • uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii,
  • bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji,
  • przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów,
  • zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią.

Ustawa i wydane do niej rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiły też skierowanie środków UE z obecnej perspektywy na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami, czyli na tak zwany Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Na te cele przesunięto około 14 mld zł. Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje na kapitał obrotowy i pożyczki płynnościowe dla firm, pomoc Domom Pomocy Społecznej, zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, wyposażenie szkół i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej.

Źródło:

Antycovidowa szczepionka dla funduszy europejskich działa dłużej – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)