fbpx
mikrofon
Apel w sprawie KPO
27 kwietnia 2021
Z posiedzenia KWRiST
30 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Autoaudyty dostępności

28 kwietnia br. odbyło się kolejne zdalne spotkanie koordynatorów ds. dostępności działających w urzędach marszałkowskich, które zorganizowało biuro Związku Województw RP.

Koordynatorzy wzięli udział w szkoleniu pt. „Autoaudyty jako metoda samooceny dostępności – wstęp do wypracowania rozwiązań technicznych poprawiających dostępność”.

Prelegentem był dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, pełnomocnik Rektora ds. dostępności.

Profesor omówił m.in. strategie planowania dostępności , listy kontrolne , wymogi dotyczące komunikacji poziomej i pionowej w budynkach , wymogi niezbędne przy projektowaniu toalet i przebieralni.

Prelegent zwrócił również uwagę na temat ewakuacji oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

Rozmawiano też o tym, jakie znaczenie w praktyce mają przeprowadzane audyty.

Następne spotkanie poświęcone będzie doradztwu technicznemu.