fbpx
Autoaudyty dostępności
28 kwietnia 2021
wideokonferencja
Polskie Regiony LIVE. Szczyt Cyfrowy ONZ
4 maja 2021

Powołanie Zespołu Roboczego ds. Krajowego Planu Odbudowy zakończyło dyskusję na temat projektu KPO, która obyła się na ostatnim (30 kwietnia) posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, przedstawiciel Związku Województw RP.

Ponadto ZWRP reprezentowali: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i adwokat Rafał Cieślik.

Projekt Krajowego Planu Odbudowy był po raz kolejny omawiany podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przypomnijmy, że 12 kwietnia br. odbyło się specjalne posiedzenie KWRiST zwołane w celu omówienia projektu KPO. Pisaliśmy o tym tutaj Z kwietniowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego | Polskie Regiony

 

30 kwietnia br. strona samorządowej nie zaopiniowała nowej wersji projektu KPO, przekazanej jej przez rząd wieczorem 28 kwietnia br. Samorządowcy przyznali, że wiele ich uwag zostało uwzględnionych, jednak do wydania pozytywnej opinii, potrzebne jest jeszczeuszczegółowienie zapisów i wyjaśnienie wątpliwości w kluczowych obszarach.

Marszałek Grzegorz Schreiber do takich zaliczył m.in. kwestię składu i roli Komitetu Monitorującego KPO oraz rozgraniczenie części pożyczkowej i dotacyjnej nowego instrumentu odbudowy.

Z kolei marszałek Piotr Całbecki zaapelował o włączenie województw samorządowych do systemu wdrażania KPO.

Po dzisiejszym posiedzeniu Komisja wydała oficjalny komunikat o następującej treści:

Na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyła się rzeczowa i konstruktywna dyskusja dotycząca projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W stosunku do pierwotnej wersji dokumentu, przedstawiona przez Rząd nowa wersja zawiera liczne zmiany i uzupełnienia, zgłoszone w toku konsultacji przez samorządy, jednakże nie uwzględnia wszystkich propozycji strony samorządowej. Obie strony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego deklarują dalszą, konstruktywną współpracę nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.  W związku z powyższym Komisja Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego powołała Zespół Roboczy do Spraw Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który w środę 5 maja 2021 r. rozpocznie swoje prace.

Paweł Szefernaker

Pełnomocnik Rządu do Spraw Współpracy

z Samorządem Terytorialnym

 

Grzegorz Schreiber

Marszałek Województwa Łódzkiego

Współprzewodniczący Komisji Wspólnej

Rządu i Samorządu Terytorialnego

 

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Unia Metropolii Polskich

 

Jan Grabkowski

Starosta Poznański

Związek Powiatów Polskich

 

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

Związek Gmin Wiejskich RP

 

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopot

Związek Miast Polskich

 

Eugeniusz Gołembiewski

Burmistrz Miasta Kowal

Unia Miasteczek Polskich

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Związek Województw RP

 

W dzisiejszej dyskusji nad projektem poza przedstawicielami JST i rządu uczestniczyli także przedstawiciele innych środowisk, w tym przedsiębiorców.

Brak wydania opinii przez KWRiST nie wstrzymuje prac rządu nad projektem. KPO będzie przedmiotem posiedzenia Rady Ministrów.

W kolejnym miesiącu Komisja Wspólna będzie obradowała: 19 maja na posiedzeniu roboczym, aby zaopiniować projekty aktów prawnych oraz 26 maja – z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. To ostatnie spotkanie – z inicjatywy ministra Pawła Szefernakera – miałoby się odbyć stacjonarnie – z zachowaniem obowiązujących w danym momencie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.