fbpx

Blisko 250 milionów złotych na termomodernizację na Dolnym Śląsku

Wybrano nowy zarząd województwa
Na Dolnym Śląsku wybrano nowy zarząd województwa
26 maja 2024
IMPULS dla rozwoju lokalnego – konferencja na Dolnym Śląsku
5 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Blisko 250 milionów złotych na termomodernizację na Dolnym Śląsku

Blisko 250 milionów złotych na termomodernizację na Dolnym Śląsku

Wszyscy, którzy zgłosili się do naboru – 29 wnioskodawców (gmin, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych) otrzyma łącznie 169 milionów złotych na termomodernizacje. Pieniądze będą pochodziły z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa. Dodatkowo, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie otrzymają łącznie 32 projekty na kwotę ponad 76 milionów złotych.

Cieszę się, że wszystkie złożone projekty zostały ocenione pozytywnie. To oznacza, że wnioskodawcy solidnie przygotowali się do ogłoszonego przez nas naboru. Pieniądze z dofinansowań pozwolą na modernizację budynków oświatowych, obiektów kultury, infrastruktury sportowej oraz administracjimówi Paweł Gancarz, marszałek województwa.

Dodatkowo Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kolejnych 20 milionów złotych na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 – finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które spełniły wymagane kryteria, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków na nabór. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają łącznie 32 projekty na kwotę ponad 76 milionów złotych.

– Zarząd województwa zadecydował o przekazaniu dodatkowych środków dla projektów, na które poprzednio zabrakło pieniędzy. To wsparcie pomoże zmodernizować budynki użyteczności publicznej m.in. urzędy, szkoły czy szpitale – dodaje wicemarszałek Wojciech Bochnak.

Realizacja programów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważna, ponieważ ponad połowa Dolnoślązaków wciąż oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Państwowy Monitoring Środowiska ponad połowa mieszkańców regionu żyje na obszarach, gdzie poziom szkodliwego benzo(a)pirenu przekracza przyjętą normę. To substancja powstająca w wyniku niepełnego spalania związków organicznych, w tym paliw stałych, drewna, odpadów, tworzyw sztucznych czy paliw samochodowych. Benzo(a)piren kumuluje się w organizmie, jest toksyczny i rakotwórczy.

Kolejnym szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza, jakie występuje na znacznej części województwa, są pyły zawieszone PM10, czyli niezwykle małe cząstki m.in. kurzu, popiołu, a także startych opon czy tarcz i klocków hamulcowych. Często osiadają na nich także inne substancje np. metale ciężkie. Pyły te bardzo łatwo przenikają do płuc i mogą być toksyczne. Powodują kaszel, trudności w oddychaniu i zaostrzenie alergii.

W walce z zanieczyszczeniem powietrza konieczne są zdecydowane działania. Dlatego Samorząd Województwa Dolnośląskiego już w 2017 roku przyjął uchwały antysmogowe. To trzy dokumenty skonstruowane dla Wrocławia, uzdrowisk oraz pozostałej części województwa. Wprowadzają one ograniczenia w zakresie stosowania paliw stałych niskiej jakości oraz klasy instalacji wykorzystywanych do ogrzewania. Od lipca br. zakazują one używania pieców niespełniających zasad emisyjności.

dolnyslask.pl