fbpx

Blisko 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii ogrodu botanicznego UJ

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego
Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego
13 maja 2024
Prawie 15 mln zł na stabilizację osuwisk w Małopolsce
Prawie 15 mln zł na stabilizację osuwisk w Małopolsce
26 maja 2024
Pokaż wszystkie

Blisko 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii ogrodu botanicznego UJ

Blisko 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii ogrodu botanicznego UJ

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzyma blisko 6,7 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na odbudowę oranżerii. Promesę gwarantującą wsparcie inwestycji oraz Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Platynowy Medal „Polonia Minor”, przyznaną z okazji 660. rocznicy założenia UJ przekazali w środę 15 maja marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz prof. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

To ogromna radość, że możemy dzisiaj – już z kolejnego okresu finansowania, czyli perspektywy 2021-2027 z Funduszy Europejskich dla Małopolski – przekazać Państwu promesę w wysokości ponad 6,6 mln złotych na to, aby w dalszym ciągu modernizować i rozbudowywać Ogród Botaniczny. Dzisiejsze spotkanie jest uroczyste także z drugiego powodu – przekazania najwyższej nagrody Województwa Małopolskiego – platynowej Polonii Minor – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Budynek oranżerii na terenie ogrodu botanicznego UJ zostanie odbudowany i rozbudowany. Zyska m.in. pomieszczenia techniczne i gospodarcze – w tym zimownik, w którym przechowuje się kolekcje roślin z ciepłych krajów w okresie zimowym. Powstaną także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: pochylnia i platforma dla osób poruszających się na wózku. Przebudowana zostanie istniejąca część murowana – stara kotłownia – wraz z instalacją wewnętrzną poza budynkiem. Całość odbudowy zaprojektowano pod kątem optymalnego zabezpieczenia i utrzymania najcenniejszych kolekcji roślinnych Ogrodu Botanicznego UJ.

Dzięki tej inwestycji Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie już nie tylko najstarszym tego typu miejscem w Polsce, ale również najnowocześniejszym. Odtworzona, rozbudowana oranżeria zapewni egzotycznym roślinom lepszą ochronę, a dodatkowe prace i działania przewidziane w ramach realizacji projektu sprawią, że zwiedzanie ogrodu będzie jeszcze łatwiejsze i ciekawsze dla wszystkich gości – zaznaczył marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo dziękuję za ten kolejny finansowy dar. Myślę, że będzie on pięknie wykorzystany przy odbudowie oranżerii. Ogród jest odwiedzany przez wszystkich, od przedszkolaków do seniorów. Inwestowanie w to miejsce to nie tylko obowiązek Uniwersytetu czy samorządu województwa, ale każdej instytucji, która ma środki finansowe. To jest przykład, jak dobro uniwersyteckie jest wykorzystywane praktycznie przez całe społeczeństwo – zaznaczył prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odbudowa tego unikalnego obiektu była planowana już od wielu lat. Oranżeria będzie tych samych gabarytów, co palmiarnia powstała w 1882 roku. Wysokość budynku od najniższego poziomu gruntu do linii szczytowej wyniesie 11,6 m, wraz z iglicą – niemal 15 m. Obiekt na parterze zaprojektowano w konstrukcji stalowej z przeszkleniami w systemie fasadowym. Zwieńczony będzie szklanym dachem mansardowym. W planach jest także remont konserwatorski historycznego wejścia. Budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w szereg nowoczesnych systemów energooszczędnych.

Wartość projektu „Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne przy ul. Kopernika 27 w Krakowie” to blisko 9,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania ze środków europejskich to blisko 6,7 mln zł. W projekcie, prócz prac związanych z odbudową i rozbudową oranżerii zaplanowano również działania edukacyjne i informacyjne skierowane do odwiedzających, w szczególności osób z niepełnosprawnościami.

Polonia Minor na 660-lecie UJ

Prócz promesy na wsparcie inwestycji, marszałek Witold Kozłowski i prof. Jan Tadeusz Duda przekazali przedstawicielom uczelni Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego – Platynowy Medal „Polonia Minor”. Wyróżnienie zostało przyznane z okazji 660. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego – najstarszej polskiej uczelni – jako wyraz uznania za całokształt działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dbałość o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń.

Szanowny Panie Rektorze, bardzo serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę z Samorządem Województwa. Dziękuję także za bardzo dobrą współpracę w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski. Dla nas powołanie tej Rady, jedynej tego rodzaju w naszym kraju, było niezwykle ważne, ponieważ Rada była dla nas w różnych sytuacjach ogromnym wsparciem. Niewyobrażalną rzeczą jest żeby można było przeprowadzić tak wielką, sportową imprezę, jaką były III Igrzyska Europejskie bez zaangażowania i dobrej współpracy z uczelniami, w tym z Uniwersytetem Jagiellońskim. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie w kolejnych latach rozwijała się i przynosiła obu stronom owoce – podsumował Witold Kozłowski.

W trakcie wydarzenia rektor UJ prof. Jacek Popiel wręczył marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu list z podziękowaniem, podsumowujący pięcioletni okres współpracy samorządu wojewódzkiego z władzami uczelni.

malopolska.pl