fbpx
Zasłużeni w działalności na rzecz ochrony zdrowia uhonorowani w Krakowie
22 kwietnia 2024
Blisko 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii ogrodu botanicznego UJ
Blisko 6,7 mln zł na odbudowę oranżerii ogrodu botanicznego UJ
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego

Msza św. w Katedrze Wawelskiej, złożenie wieńców i kwiatów na grobach fundatorów – Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły, a także uroczyste posiedzenie Senatu uczelni – tak Uniwersytet Jagielloński świętował 660 lat swojego istnienia. W obchodach tego wyjątkowego święta uczestniczyli m.in. wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, marszałek Witold Kozłowski i radny województwa Kazimierz Barczyk.

Trudno o lepszą okazję niż 660-lecie uniwersytetu. To jednak nie wiek, ani też nie historia i tradycja są największymi zasługami tej instytucji. Owszem, są one powodem do najwyższej dumy, jednak większą zasługą Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to, że idea, jaka przyświecała powstaniu uczelni jest wciąż żywa i wytrwale realizowana – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Król Kazimierz Wielki, fundator uczelni, wyraził tę ideę słowami: „Niechże to będzie nauk przemożnych perła, aby wydawać męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone: niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami poić się pragnący”.

Na przestrzeni wieków obecność Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawiła, że Kraków, a także cały nasz region był kolebką uczonych, nowatorskich idei i postępu. Wiedza zawsze była siłą napędową gospodarki. W historii przewagę zyskiwały te miasta i regiony, które rozwijały się przede wszystkim w oparciu o swój kapitał intelektualny – dodał marszałek Witold Kozłowski.

Przypomnijmy, że dokładnie 660 lat temu – 12 maja 1364 roku – po wieloletnich staraniach o zgodę papieża Urbana V, król Kazimierz Wielki wydał akt fundacyjny krakowskiego Studium Generale. Wówczas składało się ono z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Czwarty wydział, teologiczny, powstał w 1400 roku, po odnowieniu uczelni przez Władysława Jagiełłę, zgodnie z testamentem pozostawionym przez królową Jadwigę.

malopolska.pl