fbpx

Centrum Kultury Białoruskiej powstanie w Białymstoku

750 tys. zł z budżetu województwa na rowery elektryczne w Białymstoku
13 listopada 2023
W Białymstoku powstał Konsulat Republiki Łotewskiej
27 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Centrum Kultury Białoruskiej powstanie w Białymstoku

Centrum Kultury Białoruskiej powstanie w Białymstoku

Jego głównym celem będzie rozwój i promocja kultury białoruskiej oraz integracja tej mniejszości. Instytucja będzie finansowana z budżetu województwa. O jej założeniach na konferencji prasowej w czwartek, 16 listopada, mówili: marszałek Artur Kosicki oraz inicjatorzy utworzenia centrum – prof. Uniwersytetu w Białymstoku Oleg Łatyszonek i członek zarządu związku stowarzyszeń Centrum Kultury Białoruskiej Anatol Wap, a także wspierający ich działania radny wojewódzki Sławomir Nazaruk.

– Na mapie instytucji kulturalnych pojawia się nowa jednostka. To Centrum Kultury Białoruskiej (CKB) – mówił marszałek.– Miejsce, które będzie integrować działania środowiska mniejszości białoruskiej, które jest największą mniejszością w naszym regionie. Pozwoli na intensyfikację działań, podejmowanie inicjatyw, które będą finansowane z  budżetu województwa, państwa czy środków europejskich.

Jak podkreślił marszałek, z inicjatywą powołania CKB zwrócili się do niego właśnie przedstawiciele mniejszości białoruskiej. – Jako osoba odpowiedzialna w zarządzie za kulturę oczywiście przychyliłem się do tej propozycji – stwierdził Artur Kosicki. Dodał, że w projekcie budżetu na 2024 rok jest zapisana tzw. rezerwa w wys. 1,5 mln zł na funkcjonowanie CKB i kolejne 1,5 mln zł na przygotowanie budynku, w którym ta instytucja ma docelowo działać. Na razie, od 1 stycznia 2024 r., centrum będzie się mieścić w budynku urzędu marszałkowskiego przy ul. Kilińskiego.

Z kolei prof. Oleg Łatyszonek przypomniał, że środowisko białoruskie z postulatem powołania CKB występowało już na początku lat 90. ub. wieku. – Bardzo szybko okazało się, że same organizacje pozarządowe nie są w stanie zapewnić takiego poziomu rozwoju kultury jak instytucje publiczne – stwierdził.– Uderzaliśmy co jakiś czas do  różnych władz. Wreszcie sprawa „ruszyła” podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy u mniejszości białoruskiej w Zaleszanach i Bielsku Podlaskim. A pan marszałek życzliwie się do tego odniósł – dodał.

I tak dwanaście organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności białoruskiej, w kwietniu 2022 r. utworzyło związek stowarzyszeń pod nazwą Centrum Kultury Białoruskiej. A we wrześniu br. zwróciło się do marszałka z prośbą o powołanie instytucji dla społeczności, którą reprezentuje.

– Decyzja o utworzeniu CKB jest wynikiem dobrej współpracy w obecnej kadencji środowiska zarówno białoruskiego, jak i prawosławnego z marszałkiem i zarządem województwa. Cieszę się, że jako przedstawiciel tego środowiska w sejmiku mogłem dołożyć swoją cegiełkę do budowy centrum – powiedział Sławomir Nazaruk.

Na wniosek mniejszości białoruskiej do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora CKB, jego obowiązki będzie pełnić Anatol Wap.

– Dla nas najważniejszym zadaniem jest integracja nie tylko mniejszości białoruskiej, ale i całej społeczności białoruskiej, bo mamy do czynienia z dużą diasporą – podkreślił Anatol Wap. – Znaczną część działań będziemy prowadzić w terenie, często w małych miejscowościach i wsiach, we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi, z placówkami kultury.

Celem powołania centrum jest m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, oświaty, edukacji, nauki, samorządności i tożsamości mniejszości białoruskiej, stanowiącej w naszym regionie największą społeczność mniejszościową. CKB będzie organizowało m.in. koncerty, festiwale, warsztaty, seminaria, podejmowało działania popularyzujące język białoruski, kulturę oraz wiedzę na temat mniejszości białoruskiej

Ostateczna decyzja w sprawie powołania CKB należy do radnych, którzy będą głosować nad projektem budżetu. Jego pierwsze czytanie zaplanowano na 27 listopada br. Jak ocenił marszałek Kosicki, radni na pewno zrozumieją potrzebę powołania tej instytucji.

źródło: podlaskie.eu