fbpx
restauracja
COVID. Majowe zasady bezpieczeństwa
28 kwietnia 2021
wideokonferencja
Bezpłatny webinar Grypa i COVID – 19 u dzieci. Rola samorządów w profilaktyce transmisji wirusów
11 maja 2021

Stowarzyszenie „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” wraz ze specjalistami z obszaru nauk medycznych i prawnych, postanowiło podjąć działania na rzecz upowszechniania rzetelnej, wiarygodnej, specjalistycznej wiedzy o regulacjach czasu pandemii i instytucjach ochrony zdrowia.

Celem Projektu „Sieć Wiedzy – Zdrowie” jest przywrócenie społecznego zaufania do źródeł informacji oraz zredukowanie informacyjnego chaosu.

Jego partnerami są zaś: „Rzeczpospolita”, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Grupa LUX MED, Związek Powiatów Polskich, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kancelaria „Juris”.

Przedstawiamy pierwszą z czterech publikacji, jakie do końca czerwca mają ukazać się w ramach projektu. Ich celem jest  proste, a zarazem rzetelne wyjaśnienie pojęć i terminów, opis obowiązujących procedur, a także rekomendacja sposób postępowania w kluczowych w czasie pandemii sprawach. Ponadto przedstawiają prawa i obowiązki – z jednej strony obywatela (w roli konsumenta, interesanta w urzędzie lub chorego/pacjenta), a z drugiej podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym: POZ, AOS, szpitali oraz sanepidu i policji. Objaśniają także regulacje dotyczące warunków wykonywania pracy w okresie epidemii – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Ważniejsze pojęcia i terminy – w zależności od potrzeb i dociekliwości użytkownika – przedstawiane są w trzech zakresach: podstawowym – słownikowym, encyklopedycznym oraz źródłowym.

Swiadomi w pandemii_cz 1

Więcej na temat inicjatywy przeczytać można na stronie www.swiadomiwpandemii.pl