fbpx

CPK na Komisji ds. Infrastruktury ZWRP. Zapowiedź

dyskusja
Edu Polskie Regiony. Przeszkoliliśmy już 1000 osób. Mamy dalsze plany
16 marca 2021
Obradowała Komisja ds. Nauki, Edukacji i Sportu ZWRP
19 marca 2021

17 marca 2021 r., w trybie zdalnym, obradować będzie Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z omawianych tematów będzie „Plan budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jego znaczenie i funkcja dla poprawy dostępności transportowej regionów”.

W spotkaniu udział zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Infrastruktury. Obecny będzie także Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przedstawiciele spółki CPK w składzie: Mikołaj Wild, Prezes; Michał Olszewski, dyrektor Biura Planowania i Rozwoju Kolei oraz Marzena Hebda-Sztandkie.

Posiedzenie Komisji będzie okazją do omówienia procesu przygotowywania regionalnych planów transportowych wypełniających warunkowość podstawową w Celu Polityki 3 na poziomie regionalnym. A także dyskusji dotyczącej opracowania Regionalnych Strategii Innowacji w kontekście wypełnienia warunkowości podstawowej w ramach CP1.

W trakcie posiedzenia Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP ustosunkuje się tak ze do treści apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie strony samorządowej w staraniach o dokonanie pilnej zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 247), dotyczącym zwolnień z podatku od nieruchomości i wdrożenie jej do porządku prawnego.