fbpx

Czerwcowy Konwent Sekretarzy Województw na Śląsku

Konwent Przewodniczących Sejmików spotkał się na Śląsku
18 czerwca 2024
Po Zgromadzeniu Ogólnym ZWRP
21 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Czerwcowy Konwent Sekretarzy Województw na Śląsku

Konwent Sekretarzy Województw na Śląsku

Dwudniowe obrady, panele dyskusyjne i poznawanie uroków Jury – tak w skrócie można opisać Konwent Sekretarzy Województw, który odbył się w dniach 17-18 czerwca.

Województwo Śląskie kończy półroczną prezydencję w Konwencie Marszałków. Jednym z ostatnich organizowanych przez zarząd regionu wydarzeń był Konwent Sekretarzy Województw. Reprezentanci województw mogli przy okazji odkrywać uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bo samo spotkanie zorganizowano w Zamku Bobolice.

Sekretarze na Śląsk przybyli 17 czerwca. Powitani przez Krzysztofa Dzierwę – Sekretarza Województwa Śląskiego wzięli udział w panelu „Wdrażanie najlepszych praktyk cyberbezpieczeństwa w realiach urzędów”. Prezentację poprowadził Dawid Kupietz, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji i Informatyki.

18 czerwca odbył się drugi panel, tym razem poświęcony konieczności zmian przepisów prawa dotyczących czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Omawiano m.in. problemy marszałków województw w zakresie prowadzenia rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych oraz kontroli przedsiębiorców prowadzących tę działalność. Panel zakończył się dyskusją gości i sekretarzy. Za tę część była odpowiedzialna Ewa Strojniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu.

Równolegle z Konwentem Sekretarzy Województw odbywał się Konwent Przewodniczących Sejmików, także w Jurze, w okolicach zamku w Ogrodzieńcu.