fbpx
Konwent Sekretarzy Województw na Śląsku
Czerwcowy Konwent Sekretarzy Województw na Śląsku
20 czerwca 2024
Obradował Zespół Koordynatorów ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej ZWRP
26 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Po Zgromadzeniu Ogólnym ZWRP

Zakończyło się 42. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Na prezesa zarządu ponownie został wybrany marszałek województwa zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, ale w samym zarządzie pojawiły się nowe nazwiska. Był to także czas podsumowań pracy licznych zespołów i delegacji.

Zgromadzenie Ogólne ZWRP odbyło się 21 czerwca. Wiceprezesami Zarządu pozostali także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Do Członków Zarządu dołączyli – nowo wybrana marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym i przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego Anna Synowiec.

Olgierd Geblewicz podziękował za ponowne obdarzenie go zaufaniem.

– Praca prezesa ZWRP jest dla mnie pracą pełną wyzwań z racji tego, że wszyscy reprezentujemy szesnaście pięknych, dumnych, polskich województw. Reprezentujemy też różne siły polityczne, a co za tym idzie – różne punkty widzenia na pewne sprawy. Moim wyzwaniem i zobowiązaniem jest próba znalezienia tego co wspólne – nie tego co nas różni.

Podczas Zgromadzenia swoją prezentację przedstawił przedstawiciel biura ZWRP. Podsumował on pracę ciał statutowych oraz zespołów działających przy ZWRP. Bezpośrednio po nim wystąpił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, który zdał sprawozdanie z działalności polskiej delegacji w Komitecie Regionów UE. Wicemareszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przybliżył natomiast działalność w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Oprócz zarządu wybrano także przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – to (ponownie) Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego.

W Komitecie Regionów Unii Europejskiej zasiądzie natomiast delegacja składająca się z ośmiu członków (Olgierd Geblewicz, Mieczysław Struk, Piotr Całbecki, Marek Woźniak, Adam Struzik, Marcin Kuchciński, Władysław Ortyl, Wojciech Saługa) i ośmiu zastępców (Joanna Skrzydlewska, Szymon Ogłaza, Jacek Gajewski, Paweł Gancarz, Jarosław Dworzański, Marcin Jabłoński, Witold Kozłowski i Jarosław Stawiarski).