fbpx

Konwent Młodzieżowych Sejmików Województw w Senacie

Małopolska zimą – nie tylko narty. Okolice Limanowej
10 lutego 2023
Kolejne spotkanie koordynatorów ds. zmian w kodeksie pracy
16 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Konwent Młodzieżowych Sejmików Województw w Senacie

Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju (fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu)

W dniu 13 lutego 2023 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, podczas którego dyskutowano o idei powołania Konwentu Młodzieżowych Sejmików Województw przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu udział wzięli członkowie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz młodzież z Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, jak i Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komisji Ustawodawczej, senator Krzysztof Kwiatkowski, podkreślali rolę młodzieży w życiu publicznym. Wskazano m.in. na realną potrzebę konsultowania z młodymi tych ustaw, które ich bezpośrednio dotyczą. „Istotą patriotyzmu jest gotowość do zaangażowania na rzecz wspólnoty, w której żyjemy” – podkreślił Wicemarszałek.

Swoje poparcie dla pomysłu Konwentu Młodzieżowych Sejmików Województw wyrazili także m.in. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży,  senator Jerzy Wcisła oraz senator Alicja Chybicka, którzy brali udział w obradach.

Jaka miałaby być rola Konwentu Młodzieżowych Sejmików Województw

Koordynator główny Parlamentu Młodych RP Hubert Taładaj podkreślił, że choć pomysł ten wywodzi się z ze Związku Województw RP, to jego wdrożenie i realizacja muszą być oparte na szerokim dialogu. Pierwsze rozmowy i dyskusje dotyczące powołania Konwentu miały miejsce podczas Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików w Umianowicach.

Konwent Młodzieżowych Sejmików miałby funkcjonować przy Związku Województw RP jako platforma wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą działającą w ramach Młodzieżowych Sejmików w regionach.  Konwent zajmowałby się także opracowywaniem, konsultowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie dotyczącym młodzieży. 
W spotkaniu w Senacie udział wziął także Jakub Mielczarek – dyrektor Biura Związku Województw RP.