fbpx

Polityka młodzieżowa. Wieści z Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików

Z Zespołu ds. Międzynarodowych KWRiST
18 listopada 2022
Jak poradzić sobie z azbestem? Seminarium NIK dla urzędów marszałkowskich
22 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Polityka młodzieżowa. Wieści z Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików

O potrzebie usprawnienia i zwiększenia partycypacji młodych ludzi w sprawach publicznych oraz powołaniu Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej dyskutowali uczestnicy drugiego dnia Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików, który odbywał się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.

Sobota, 19 listopada br. była drugim dniem Kongresu, wydarzenia adresowanego do przedstawicieli młodzieżowych sejmików województw z całej Polski, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i polityki regionalnej. Dominowała problematyka związana z powstaniem Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP. Temu zagadnieniu poświęcony był poranny panel dyskusyjny z udziałem przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, Jakuba Mielczarka – dyrektora Biura Związku Województw RP, Oskara Frydrycha – przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Michała Roga – przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

– Pierwszym efektem Kongresu jest dobra współpraca. Polityka młodzieżowa szeroko pojęta na forum samorządów regionu jest niezwykle istotna. Tutaj odbywają się konkretne działania. Jestem dumny z naszej świętokrzyskiej młodzieży, nie tylko z ich dokonań, ale ich nastawienia, aby te dobre praktyki przenosić na inne regiony w Polsce – podkreślił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dyrektor kancelarii Sejmiku Marta Solińska – Pela, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz.

 

Uczestnicy podkreślali, iż ubiegły rok był przełomowy dla wzmocnienia dialogu młodzieży z władzami samorządów regionalnych. Przyjęta w kwietniu 2021 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiana ustawy o samorządzie województwa wprowadziła nowe rozwiązania ułatwiające powoływanie młodzieżowych sejmików. Rozszerzone zostały również ich kompetencje.

 

– Dziś rozmawialiśmy na temat Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP, jego kształtem oraz tego jak ma dokładnie wyglądać. Zastanawialiśmy się też jaką role mamy pełnić w Związku Województw RP oraz w jaki sposób młodzież może kreować politykę samorządową w skali krajowej. Nasze dzisiejsze stanowisko przekażemy Związkowi Województw RP – dodaje Oskar Frydrych, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Cieszymy się z perspektywy współpracy z młodzieżą. Chcemy ją wspierać. Organizować kongres, szkolenia. – mówi dyrektor Jakub Mielczarek.

Młodzieżowi działacze zwracali uwagę na konieczność powołania Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Gremium to zrzeszałoby przedstawicieli młodzieżowych sejmików ze wszystkich województw, byłoby miejscem wymiany doświadczeń i budowania relacji na gruncie młodzieżowego samorządu. Konwent byłby organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP, który zyskałby możliwość poznawania opinii i spostrzeżeń młodego pokolenia w istotnych sprawach.

 

Uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików przyjęli w tej sprawie stanowisko:

„My Uczestnicy, I Ogólnopolskiego Kongresu Sejmików Młodzieżowych wyrażamy wolę utworzenia Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie miejscem wzajemnego wspierania się ludzi młodych oraz upowszechniania idei samorządności w województwach”

 

Do stanowiska załączone zostały założenia organizacyjne dotyczące obszarów takich jak: współpraca zewnętrzna, planowane inicjatywy, cel i zakres działań Konwentu oraz wsparcie ZWRP.

 

Dwudniowe spotkanie aktywnej młodzieży z całej Polski w Umianowicach było okazją do wypracowania wspólnych obszarów dotyczących działań związanych z ekologią i ochroną środowiska podejmowanych przez młodzieżowe sejmiki oraz zbudowania spójnego, ogólnopolskiego systemu współpracy, które zaowocują powołaniem Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików Województw RP jako podmiotu służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk młodzieżowych gremiów.

 

Wydarzenie, którego organizatorem był Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Samorządem Województwa był także okazją do zaprezentowania działalności tego gremium, które powstało w 2018 roku jako jeden z pierwszych młodzieżowych sejmików w Polsce. Obecnie trwa jego trzecia kadencja.

Przeczytaj: Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Sejmików – Polskie Regiony

 

Źródło: swietokrzyskie.pro, informacja własna

Foto: swietokrzyskie.pro