fbpx

Jak poradzić sobie z azbestem? Seminarium NIK dla urzędów marszałkowskich

Polityka młodzieżowa. Wieści z Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Sejmików
21 listopada 2022
Zespołu ds. Obszarów Wiejskich KWRiST
22 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Jak poradzić sobie z azbestem? Seminarium NIK dla urzędów marszałkowskich

Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli przy obecnym tempie realizacji zadań Polska nie ma możliwości dotrzymania terminu oczyszczenia kraju z azbestu ustalonego przez rząd na koniec 2032 r. Po ponad 12 latach od uchwalenia Programu krajowego dotyczącego wycofywania azbestu usunięto zaledwie niecałe 17% z ok. 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych.

Do usunięcia pozostało 7 mln ton azbestu, co wymaga kolejnych 49 lat, licząc od zakończenia Programu. Głównymi przyczynami problemów są brak pieniędzy i nieskuteczne prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie z budżetu państwa obejmuje tylko demontaż i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, podczas gdy za wykonanie nowego dachu mieszkańcy muszą płacić sami. Monitorowanie postępów usuwania azbestu utrudniały nierzetelne dane w Bazie Azbestowej, brak kontroli stanu wyrobów azbestowych w niektórych gminach, a także kulejąca inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

NIK skierowała wnioski pokontrolne m.in. do marszałków województw, zalecając wspieranie działań związanych z usuwaniem azbestu, poprzez umożliwienie, w ramach regionalnych programów operacyjnych, uzyskiwania przez właścicieli nieruchomości dofinansowania robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych pokryć dachowych po usunięciu wyrobów zawierających azbest.

Aby ułatwić samorządom realizację zaleceń pokontrolnych, Związek Województw RP oraz NIK organizują seminarium, w którym udział wezmą kontrolerzy Izby oraz członkowie działającego przy Związku Województw Zespołu ds. Ochrony Środowiska.

Spotkanie odbędzie się w formule online 23 listopada br.

Związek Województw RP to ogólnopolska korporacja samorządowa od 20 lat zrzeszająca wszystkie województwa samorządowe. Związek broni wspólnych interesów województw, wspiera ideę samorządu terytorialnego, uczestniczy w procesie legislacyjnym a także zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat samorządu. Wspiera regiony w efektywnym sięganiu i wydatkowaniu funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Przeczytaj też: Konwent Przewodniczących Sejmików w sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu – Polskie Regiony