fbpx
marszałek Ortyl
Z posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów – Serbia
11 czerwca 2021
szczepienia
Lubelskie w walce z koronawirusem
22 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Czym dla regionów jest Interreg

konferencja

O znaczeniu programów Interreg w rozwoju Polski Wschodniej rozmawiali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym samorządowcy i marszałkowie z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Współpraca międzynarodowa realizowana przez polskie regiony w partnerstwie z regionami krajów UE oraz krajami sąsiadującymi stanowi istotny element polityki i strategii rozwoju polskich województw. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja dobrych praktyk i trwałych efektów rozwojowych projektów. Przede wszystkim konferencja ukierunkowana była na identyfikację wyzwań, jakie stawia przed regionami nowy okres programowania 2021-2027 w zakresie międzynarodowej współpracy partnerskiej.

 

Podstawą do debaty był raport z realizacji programów Interreg w województwach Polski Wschodniej w latach 2014–2020, który został opracowany przez Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie we współpracy z urzędami marszałkowskimi z poszczególnych województw Polski Wschodniej.

W panelu ,, Znaczenie programów Interreg w rozwoju województw Polski Wschodniej – doświadczenia ze współpracy partnerskiej” w której udział wzięli: Moderator: Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Miron Sycz, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W drugiej sesji pn. ,,Efekty współpracy w ramach projektów Interreg. Dobre praktyki, rezultaty i korzyści – prezentacja konkretnych osiągnięć”, paneliści dzielili się swoimi spostrzeżeniami odnośnie rezultatów działań jakie są osiągane przy pomocy środków z programów Interreg.

źródło i foto: podkarpackie.pl