fbpx

Dolina Rolnicza 4.0 – konferencja naukowa na Podlasiu

Warsztaty z mediów społecznościowych w podlaskiej operze
Warsztaty z mediów społecznościowych w podlaskiej operze
4 marca 2024
II Podlaskie Forum Młodych
II Podlaskie Forum Młodych
17 marca 2024
Pokaż wszystkie

Dolina Rolnicza 4.0 – konferencja naukowa na Podlasiu

Analiza ekosystemu Podlaskiego, kierunki rozwoju żywności funkcjonalnej, a także spojrzenie w kierunku inteligentnych specjalizacji w rolnictwie, to niektóre z wielu tematów poruszanych podczas piątkowej (8.03) konferencji na temat Doliny Rolniczej 4.0. Podczas forum znaczenie tej inicjatywy dla Województwa Podlaskiego podkreślał marszałek Artur Kosicki.

– Nasze województwo rolnictwem stoi i z niego słynie. Nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli zrealizować ideę Doliny Rolniczej 4.0 gdziekolwiek indziej niż tu w Województwie Podlaskim. Do tej pory odbył się szereg spotkań i konferencji, podczas których ustalaliśmy, jak mógłby ten projekt wyglądać. Można mówić o pewnych rzeczach, można też marzyć, ale potem trzeba wdrożyć to w życie. Był już czas na dyskusję. Teraz trzeba działać – mówił marszałek Artur Kosicki.

Wskazał on też, że inicjatywa nie mogłaby powstać bez naukowców i przedsiębiorców, którzy przedstawiali swoje pomysły. To właśnie na podstawie ich propozycji Dolina Rolnicza 4.0 nabiera namacalnego kształtu.

Flagowym działaniem projektu ma być Instytut Żywności Funkcjonalnej. Jego zadaniem będzie przeprowadzanie badań nad tym typem żywności oraz jej certyfikowanie. Podczas konferencji przedstawiony został również nowy projekt – Proces Przedsiębiorczego odkrywania realizowany wspólnie z urzędem marszałkowskim. Zaprezentowano też projekty konkursów i działań związanych z realizacją inicjatywy.

Celem Doliny Rolniczej 4.0 jest stworzenie spójnego ekosystemu innowacji. Zakłada on ścisłą współpracę w obszarach rolnictwa, żywności i zdrowia. Jego pomysłodawca dr inż. Adam Ławicki wyjaśnił, że ekosystem jest wynikiem współpracy biznesu, nauki, administracji i przede wszystkim społeczeństwa. Nakreślił też elementy, które wymagają wypracowania. Są to m.in. komunikacja wiedza i zaufanie. Do podobnych wniosków doszedł w swojej prelekcji prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 Przemysław Sarosiek.

– Nie zależy nam na tym, aby po prostu wydać te 10 milionów euro, które zostały przeznaczone na ten projekt, ani też za całą tę kwotę dołożyć grantów. Ekosystem wyobrażam sobie jako wir napędzany przez samorząd, środowiska akademickie i przedsiębiorców. Jeśli między nimi powstanie ruch, właśnie ten wir, to nasza gospodarka ruszy. W naszym województwie drzemie gigantyczny potencjał, ale trzeba go rozruszać – mówił.

Sposobem na to, jak się wyraził, jest współpraca różnych branż i wsparcie merytoryczne skierowane do przedsiębiorców. – Należy też spowodować, że będą one konkurencyjne w czymś, czego nikt inny nie prowadził – dodał.

– Żywność funkcjonalna, o której mówili prelegenci, nie została jeszcze unormowana w prawodawstwie. Tutaj jest nasza przewaga. Możemy opracować i zabezpieczyć odpowiednie patenty – dodał Przemysław Sarosiek.

Niezbędnym do urzeczywistnienia Doliny Rolniczej 4.0 jest też przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy umożliwiającej implementacji systemu na dużą skalę.

Jak dotąd obyły się liczne konferencje i zagraniczne wizyty studyjne. Wyłoniona została też grupa konsultacyjno-doradcza, która w przyszłości będzie wspierać przedsiębiorców pozyskaną do tej pory wiedzą. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele największych podlaskich uczelni, m.in. Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. Swoją reprezentację mają także przedsiębiorcy z branży rolniczej, rolno-spożywczej i IT.

W konferencji wzięli też udział m.in. prof. dr hab. Wojciech Miltyk, wiceprezes zarządu Podlaskiego Funduszu Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0 oraz Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.

podlaskie.eu