fbpx

Dwudniowe spotkanie Zespołu Geodetów Związku Województw RP

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy obradował na Śląsku
Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy obradował na Śląsku
8 marca 2024
O Krajowej Strategii Rowerowej w Katowicach
13 marca 2024
Pokaż wszystkie

Dwudniowe spotkanie Zespołu Geodetów Związku Województw RP

Rola WINGiKa na szczeblu wojewódzkim, zadania województwa a prace geodezyjne oraz wykorzystanie danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone podczas zjazdu Zespołu Geodetów ZWRP w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Śląska – Łukasz Czopik i dyrektor biura ZWRP – Jakub Mielczarek.

Przybyłych do Katowic 11 marca br. geodetów wicemarszałek województwa Łukasz Czopik, dyrektor biura ZWRP Jakub Mielczarek oraz dyrektor – geodeta województwa śląskiego – Andrzej Figas.

Merytoryczną część pierwszego dnia otworzyło wystąpienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Mirosława Puzi na temat roli WINGiKa w działalności organu służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla wojewódzkiego.

Następnie, o pracach geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych wykonywanych przez Biura Geodezji w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Śląskiego opowiadali Jarosław Korczyk – Dyrektor Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Adam Banasiak – Dyrektor Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych. W ich wystąpienie wpleciona była prezentacja filmu.

O wykorzystaniu danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zadaniach realizowanych przez Biura Geodezji mówił natomiast Robert Łoś – Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Przykłady województw łódzkiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i śląskiego posłużyły natomiast jako baza do dyskusji o doświadczeniach w aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k w zakresie obiektów kategorii rzeźba terenu.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęło wystąpienie Artura Kaczmarka – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zatytułowane „Geoportale w rejonach transgranicznych”.

Oprócz stricte merytorycznych paneli, w agendzie nie mogło zabraknąć tematów bieżących, wymagających przedyskutowania. Były to m.in.

a) Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. BDOT10k (w ramach 2 grup roboczych),
b) Aktualizacja rzeźby terenu – materiały źródłowe i sposób wykonywania a nakłady finansowe i celowość,
c) Pierwsze doświadczenia w zarządzaniu i aktualizacji BDOT10k w nowej strukturze a wnioski dotyczące potrzeby nowelizacji rozporządzenia w sprawie BDOT10k oraz BDOO a także SOK.

W ramach odkrywania uroków Śląska i dodatkowych aktywności, uczestnicy spotkania zwiedzili gmach Sejmu Śląskiego oraz Muzeum Śląskie.

Dwudniowe spotkanie i wypracowane podczas niego wnioski podsumował Andrzej Figas.