fbpx

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy obradował na Śląsku

Koleje Śląskie rosną w siłę
4 marca 2024
Dwudniowe spotkanie Zespołu Geodetów Związku Województw RP
12 marca 2024
Pokaż wszystkie

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy obradował na Śląsku

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy obradował na Śląsku

Do malowniczej Istebnej zjechali się dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy. Podczas trzydniowego zjazdu zajmowali się bieżącymi sprawami Konwentu, wymieniali dobrymi praktykami z realizowanych na poziomie wojewódzkim projektów, a dodatkowo wzięli udział w „I Targach Pracy Trójwsi” w Koniakowie.

Zjazd dyrektorów WUP-ów był organizowany w dniach 6-8 marca w Istebnej. W związku z prezydencją w Konwencie Marszałków gospodarzem wydarzenia było Województwo Śląskie. Przybyłych gości powitał Grzegorz Sikorski – Dyrektor WUP w Katowicach i jednocześnie Przewodniczący Konwentu Dyrektorów WUP.

Obrady rozpoczęły się prezentacją dotyczącą bieżących problemów związanych z dochodzeniem należności z tytułu udzielonego wsparcia na ochronę miejsc pracy w drodze egzekucji cywilnej i administracyjnej. Panel ten poprowadziła Bożysława Palej – Naczelnik Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP w Katowicach.

Po pani naczelnik wystąpił Grzegorz Kozłowski- Kierownik zespołu ds. Kontroli w Katowicach WUP w Katowicach prezentując dotychczasowe działania i dalsze plany zespołu ds. nadużyć finansowych.

O projekcie „Rozwój usług publicznych służb zatrudnienia dla osób biernych zawodowo w Polsce” mówili natomiast przedstawiciele WUP-ów w Krakowie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Z kolei dyrektor rzeszowskiego WUP-u – Tomasz Czop omówił Podmiotowy System Finansowania dla osób dorosłych oraz pracodawców i ich pracowników w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

Pierwszy dzień zakończyła prezentacja Katarzyny Juraszek – zastępcy Komendanta Głównego Ochotniczego Hufca Pracy w Warszawie. Dotyczyła ona projektów realizowanych przez OHP w ramach nowej perspektywy 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Drugi dzień zjazdu dyrektorzy spędzili częściowo „w terenie”, biorąc udział w „I Targach Pracy Trójwsi” w pobliskim Koniakowie. Jako odwiedzający mogli m.in. wziąć udział w ekonomicznej, symulacyjnej grze planszowej.

Wzięli także udział w prezentacji „EURES-T Beskydy – historia, dziś i plany”. EURES-T Beskydy jest to partnerstwo transgraniczne ustanowione pomiędzy trzema krajami członkowskimi Unii Europejskiej: Republiką Czeską, Polską i Słowacją. Umowa zakładająca Partnerstwo została podpisana 16 grudnia 2007 r. jako wynik ponad dziesięcioletniej współpracy pomiędzy obecnymi partnerami w obszarach związanych z rynkiem pracy i mobilnością transgraniczną. Oprócz tego dyrektorzy zapoznali się z lokalnymi inicjatywami społecznymi związanymi z rynkiem pracy.

Piątek był czasem podsumowań, wniosków i ustalenia dalszych działań oraz prac Konwentu.

Związek Województw RP podczas obrad dyrektorów WUP-ów reprezentował dyrektor biura Jakub Mielczarek.