fbpx

Echa z sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

flaga unii
Wielkopolski marszałek wzywa do większego włączenia regionów w tworzenie planów odbudowy
19 marca 2021
mikrofon
Webinarium na temat Krajowego Planu Odbudowy
25 marca 2021
Pokaż wszystkie

Echa z sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

flaga unii

Pandemia, odbudowa gospodarcza, demokracja, handel, a także finansowanie fali renowacji w regionach, miastach i wsiach to tylko niektóre tematy zakończonej dzisiaj 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gośćmi posiedzenia byli m.in. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombroskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom; Kadri Simson, komisarz ds. energii oraz Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych.

„My, regiony, chcemy być pełnoprawnym współuczestnikiem tworzenia krajowych planów odbudowy. Rządy chcą mieć główny wpływ na to jak środki finansowe na rzecz odbudowy zostaną wydatkowane. Należy wykorzystać instrumenty prawne, które już mamy, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2013, które zobowiązuje do wykorzystania zasady wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa w przypadku tworzenia programów z udziałem funduszy unijnych. Regiony muszą mieć pełny udział w odbudowie, aby móc reagować na skutki pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną na poziomie, który nam podlega”- apelował Marszałek Marek Woźniak podczas spotkania przewodniczących 27 delegacji krajowych z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosem Tzizikostasem. Szefowie delegacji dyskutowali m.in. na temat pandemii i odbudowy Europy, wdrażania budżetu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym, zielonego ładu, klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

W trakcie tej sesji plenarnej odbyła się również debata z Przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Przypomniał on członkom KR, że wcześniej był burmistrzem belgijskiego Wavre, dzięki czemu doskonale rozumie specyfikę samorządu. „Jest to poziom administracji najbliższy ludziom, władze lokalne i regionalne są pragmatyczne, działają wspólnie z obywatelami i wiedzą jak ich zaangażować. Z tego względu powinny być bardziej zaangażowane w krajowe plany odbudowy, zwłaszcza że wdrażają ponad 30% inwestycji publicznych. Są więc tu kluczem do sukcesu” dodał. Przewodniczący Rady zadeklarował również, że będzie orędownikiem zaangażowania samorządu w Plan odbudowy dla Europy podkreślając, że wsparcie władz lokalnych i regionalnych jest konieczne, ponieważ mają one rolę do odegrania w dystrybucji środków i bez nich szybka odbudowa nie będzie możliwa.

Gościem sesji plenarnej był także Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarki służącej ludziom. W debacie poruszono temat reformy polityki handlowej UE i tego, w jaki sposób może ona pomóc w odbudowie gospodarczej Unii. Była to również pierwsza okazja do wymiany poglądów pomiędzy członkami KR a przedstawicielem Komisji Europejskiej na temat Planu działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który został opublikowany dwa tygodnie temu. Dombrovskis odniósł się także do Planu odbudowy dla Europy przyłączając się do wezwania rządów krajowych do lepszego włączenia samorządów w przygotowanie krajowych planów odbudowy. Podkreślił on, że poczucie współodpowiedzialności władz lokalnych i regionów za sukces tych planów jest warunkiem koniecznym ich powodzenia.

Europejska komisarz ds. energii – Kadri Simson dyskutowała z samorządowcami na temat fali renowacji. Członkowie KR zwracali uwagę na rolę Europejskiego Zielonego Ładu w odbudowie gospodarczej UE, a także potrzebę zapewnienia bezpośrednich, transparentnych i odpowiednich funduszy dla władz regionalnych i lokalnych, które pomogą im osiągnąć cele zielonego ładu. Debata zakończyła się inauguracją Wspólnego Planu Działań między Komisją Europejską a Europejskim Komitetem Regionów w zakresie fali innowacji.

Częścią posiedzenia była również ceremonia wręczenia nagrody Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). Jej specjalna edycja na lata 2021-2022 nagrodziła 6 regionów, które w swoich planach działań skoncentrowały się na przedsiębiorcach i MŚP w kontekście pandemii COVID-19, a także na modelu wzrostu opartym na przyspieszającej cyfryzacji oraz przejściu na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wśród wyróżnionych regionów znalazły się Castelo Branco (Portugalia), Comunidad de Madrid (Hiszpania), gmina Gabrovo (Bułgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlandia), Prowansja, Alpy i Wybrzeże Lazurowe (Francja) oraz województwo śląskie.

Podczas tej sesji Europejski Komitet Regionów, wraz z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i miastem Gdańsk, ogłosił, w obecności komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson, utworzenie Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza. Nagroda – nazwana imieniem zamordowanego w 2019 r. prezydenta Gdańska uhonoruje tych, którzy walczą o wolność i solidarność, a także przeciwko nietolerancji, opresji i ksenofobii. „Nagroda im. Pawła Adamowicza przypomni nam – Europejczykom – że pokój i dobrobyt zależą od współpracy, a współpraca wymaga wzajemnego zaufania i szacunku, a szacunek jest możliwy tylko wtedy, gdy wszyscy są traktowani na równi i z godnością.”- mówiła podczas posiedzenia Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz wdowa po prezydencie.

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył również spotkaniu polskiej delegacji, która odbyła się 15 marca. Polscy samorządowcy spotkali się z posłem do Parlamentu Europejskiego, Janem Olbrychtem, który przedstawił stan bieżących negocjacji unijnego budżetu, a także dodatkowych instrumentów i programów tj. REACT EU oraz Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności (RRF) i związanym z nim Krajowym Planem Odbudowy w kontekście polskich samorządów.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli