fbpx

Wielkopolski marszałek wzywa do większego włączenia regionów w tworzenie planów odbudowy

wystawa
2021 – Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich
10 marca 2021
flaga unii
Echa z sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
24 marca 2021
Pokaż wszystkie

Wielkopolski marszałek wzywa do większego włączenia regionów w tworzenie planów odbudowy

flaga unii

16 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, którego gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wysłuchania na temat wdrażania instrumentów UE mających na celu walkę z pandemią koronawirusa i minimalizowanie jej skutków gospodarczych i społecznych, Marszałek przedstawił europosłom wielkopolskie doświadczenia w tym zakresie.

Marszałek pochwalił Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa – CRII i CRII+, które pozwoliły na realokację środków z funduszy europejskich na działania związane ze skutkami pandemii, wprowadzając przy tym przyspieszone i uproszczone procedury zatwierdzania nowego przydziału funduszy.

– Nasze wysiłki skoncentrowały się na wsparciu służby zdrowia. – zaznaczył Marek Woźniak dodając, że środki zostały przeznaczone na zakup łóżek szpitalnych, respiratorów i kardiomonitorów oraz wyposażenie 47 szpitali i 6 laboratoriów, w których przeprowadza się testy na COVID-19. Marszałek poinformował również europosłów, że w ramach walki ze skutkami pandemii Wielkopolska uruchomiła środki pochodzące z instrumentów zwrotnych Jeremy i Jessica, które wróciły do budżetu regionu z poprzednich inwestycji. Część z nich posłużyła za kapitał obrotowy w postaci pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska wykreowała własną formę wsparcia dla firm. M. Woźniak podkreślił jednocześnie potrzebę współpracy pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, ponieważ w Polsce działania regionów w zakresie zdrowia i reagowania na pandemię są uzupełnieniem interwencji państwa.

Marszałek Woźniak odniósł się również do instrumentu REACT-EU, który zapewnia dodatkowe środki w ramach polityki spójności na najbliższe lata. W ramach 1-szej transzy Wielkopolska może obecnie liczyć na 28 mln euro, które zostaną przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców i ochronę zdrowia. Nasz region będzie również korzystał ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które będą rozdzielane na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. Marek Woźniak poinformował członków komisji, że obecnie trwają konsultacje społeczne tego dokumentu podkreślając, że samorządy nie zostały dotychczas odpowiednio zaangażowane w proces jego tworzenia.

– Nie jesteśmy zadowoleni ze stopnia zaawansowania dialogu. Wydaje nam się, że przeważa tendencja do centralizacji decyzji w tym zakresie. Zgodnie z zasadą wielopoziomowego zarządzania, regiony powinny brać integralny udział w kształtowaniu planów odbudowy w swoich krajach. Konsultacje są elementem niezbędnym, ale to tylko reakcja na przedstawione propozycje. My jako regiony chcielibyśmy mieć realny wpływ i być współautorami planów odbudowy i o to staramy się walczyć nie tylko we własnych krajach, ale i na forum europejskim. – zaznaczył Marszałek nawiązując do zaangażowania regionów w platformę Regionów europejskich na rzecz odbudowy w UE. Wielkopolska, jako jeden z 27 regionów z 10 krajów, uczestniczy w pracach tej platformy, która działa na rzecz większego włączenia samorządów w Plan Odbudowy dla Europy.

W odpowiedzi na pytanie ze strony europosłów dotyczące tego co należy jeszcze poprawić we wspomnianych instrumentach, Marek Woźniak wskazał na trudną sytuację lotnisk regionalnych i związaną z tym potrzebę pomocy bezzwrotnej. Marszałek poinformował również członków komisji o wcześniejszych inwestycjach w zakresie cyfryzacji szkół w Wielkopolsce, które zaprocentowały w czasie telenauki. Zainteresowanie posłów do europarlamentu wzbudziła również kwestia transformacji obszaru węglowego we wschodniej części regionu, gdzie planuje się wdrożenie rozwiązań energetycznych opartych na zielonym wodorze.

Innymi szefami regionów, którzy mieli możliwość przedstawienia swoich doświadczeń tej komisji parlamentarnej byli Renaud Muselier – Prezydent francuskiego Regionu Południe i Przewodniczący Stowarzyszenia Regionów Francuskich oraz Elio Di Rupo – Prezydent belgijskiej Walonii.

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli