fbpx

Echa z Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP

praca zdalna
Z Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP
28 stycznia 2021
posiedzenie kwrist
Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
28 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Echa z Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP

dyskusja

27 stycznia, w formie zdalnej, obradował Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP.

Po raz pierwszy posiedzenie Zespołu otworzyła i poprowadziła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jest to związane z objęciem przez województwo podlaskie przewodnictwa w Konwencie Marszałków.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: dyrektor Departamentu Strategii, Renata Calak i Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Piotr Zygadło. Goście przybliżyli członkom Zespołu  stan prac nad Krajowym Planem Odbudowy oraz omówili harmonogram prac nad projektem Umowy Partnerstwa, w tym zakres interwencji oraz środki finansowe przewidziane na rzecz programów regionalnych.