fbpx
Obrazy satelitarne narzędziem dla regionów
10 listopada 2021
mikrofon
Plany Komisji Europejskiej na 2022 r.
23 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Europejski Region Przedsiębiorczości. Zgłoszenia do konkursu

Europejski Komitet Regionów rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w edycji w 2023 r. konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość i odporne społeczności” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2022 r.

Michael Murphy (IE/EPL), burmistrz Clonmel i przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) KR-u, ogłosił zaproszenie do składania wniosków o nagrodę ERP 2023 podczas Zgromadzenia MŚP w 2021 r. , najważniejszego wydarzenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie, zorganizowanego przez Komisję Europejską wraz ze słoweńską prezydencją Rady UE.

W obliczu nierównomiernego tempa ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej regiony i terytoria zamieszkałe przez przedsiębiorcze społeczeństwa są w stanie lepiej przezwyciężyć kryzysy i szybciej powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Dlatego też Europejski Komitet Regionów postanowił poświęcić nagrodę ERP 2023 zagadnieniu przedsiębiorczości i odpornych społeczności. Musimy zacieśnić współpracę, stawiając MŚP w centrum europejskiej odbudowy gospodarczej – stwierdził Michael Murphy.

W ramach Zgromadzenia MŚP w 2021 r. Komisja ECON zorganizowała warsztaty pt. „Rola MŚP w miejscowych politykach przemysłowych ukierunkowanych na konkretny obszar”. Podczas tego wydarzenia podkreślono, że skuteczna polityka przemysłowa i innowacyjna w UE musi być nie tylko przyjazna dla MŚP, ale również ukierunkowana na konkretny obszar oraz musi uznawać rolę podmiotów terytorialnych i zainteresowanych stron w ułatwianiu odbudowy gospodarczej napędzanej innowacjami MŚP, współpracą MŚP i tworzeniem przez nie sieci.

Podczas warsztatów Eddy Van Hijum (NL/EPL), minister gospodarki, finansów i spraw europejskich w prowincji Overijssel i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie strategii na rzecz MŚP , powiedział: Dla wielu MŚP pandemia nie kończy się, ponieważ stoimy przed nową falą koronawirusa . Oznacza to, że jako władze lokalne i regionalne jesteśmy również odpowiedzialni za pomoc MŚP, które kształtują nasze regiony i mogą pomóc w kształtowaniu naszej przyszłości. Cieszę się, że zbliżająca się nagroda ERP uznaje to i stawia wyzwania regionom w ich polityce odbudowy gospodarczej.

Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o nagrodę ERP 2023, można znaleźć tutaj i na specjalnej stronie internetowej .

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku do 3 regionów UE wyróżniających się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) na kolejny rok.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak: SME United Eurochambres Social Economy Europe EURADA .

Jury, w którego skład wchodzą członkinie i członkowie KR-u, przedstawiciele instytucji UE, partnerzy społeczni i stowarzyszenia terytorialne, będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych w 2022 i 2023 r., aby zapewnić laureatom obiektywny zewnętrzny ogląd ich polityki oraz postępów poczynionych w danym roku.

Zwycięzcami ostatnich nagród ERP, które połączyły edycje 2021 i 2022 w związku z pandemią, są: gmina Castelo Branco (Portugalia), gmina Gabrowo (Bułgaria), region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), region Madryt (Hiszpania), region Sud (Francja) i województwo śląskie (Polska).

Zwycięzcy edycji 2023 zostaną ogłoszeni na sesji plenarnej KR-u w czerwcu 2022 r.

Więcej informacji na temat nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, w tym listę poprzednich laureatów od 2011 r., można znaleźć tutaj .