fbpx

Fundusze Europejskie dla Śląskiego szansą dla firm odchodzących od branży górniczej

Współpraca gwarantuje rozwój – Pro Silesia
15 października 2023
Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo
Śląskie inwestuje w bezpieczeństwo
30 października 2023
Pokaż wszystkie

Fundusze Europejskie dla Śląskiego szansą dla firm odchodzących od branży górniczej

Fundusze Europejskie dla Śląskiego szansą dla firm odchodzących od branży górniczej

Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował o dofinansowaniu projektów, których celem jest łagodzenie negatywnych dla gospodarki skutków transformacji poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości.

Blisko 126 milionów złotych zostaje przeznaczone na osiem projektów złożonych przez dużych przedsiębiorców z regionu, których celem jest uniezależnienie się od sektora górnictwa i wdrożenie bardziej zrównoważonych metod produkcji. To podmioty działające dotychczas w branży górniczej i okołogórniczej, których obecność w sposób znaczący wpływa na kondycję gospodarczą regionu zarówno poprzez skalę zatrudnionych pracowników jak i wkład do PKB. Transformacja energetyczna i zamykanie zakładów górniczych oznacza dla tych firm przerwanie łańcuchów dostaw, a w konsekwencji redukcję miejsc pracy. Dzięki pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które województwo otrzymało w programie regionalnym, przedsiębiorstwa spoza sektora MŚP otrzymają dofinansowanie na inwestycje produkcyjne mające na celu dywersyfikację działalności uzależnionej od sektora górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej oraz utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy.

Dzięki wsparciu regionu specjalnym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji po raz pierwszy w historii mamy możliwość, aby z poziomu regionalnego zaprojektować wsparcie dla dużych przedsiębiorstw, które są lokomotywą rozwoju gospodarczego naszego regionu. Wybrane dzisiaj projekty to prawie 1000 miejsc pracy, które przełożą się również na zmianę profilu działalności firm i wprowadzenie nowych, ulepszonych i pozytywnych dla klimatu produktów, usług, procesów. Dzięki tym zmianom firmy z regionu staną się bardziej konkurencyjne, co pozwoli im na zdobywanie nowych rynków – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Aktualnie, to pierwsza transza projektów, które otrzymają wsparcie na stabilizację ekonomiczną poprzez dywersyfikację produkcji lub usług w dobie transformacji, łącznie w programie regionalnym na ten cel zaplanowano prawie pół miliarda złotych.

Wsparcie będzie udzielane kolejnym podmiotom z regionu, które zostaną wcześniej zidentyfikowane w preselekcji projektów, do której firmy mogą zgłaszać się już dzisiaj do 11 grudnia br. To drugi nabór projektów kierowany do dużych przedsiębiorców, którzy wpisują się w proces transformacji gospodarczej regionu.

pełna lista na stronie slaskie.pl