fbpx

Fundusze Europejskie wspierają edukację Lubelszczyzny

Rusza nabór kandydatów do tegorocznej konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”
16 marca 2021
ciąża
Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie
31 marca 2021
Pokaż wszystkie

Fundusze Europejskie wspierają edukację Lubelszczyzny

pieniądze

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Starosta Rycki Dariusz Szczygielski podpisali trzy umowy z zakresu kształcenia zawodowego. Chodzi o podnoszenie jakości edukacji, a także dodatkowe zajęcia i staże, które dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizują samorządy i placówki z regionu.

– Te pieniądze mają sprawić, że młodzież, która będzie absolwentami szkół zawodowych z tych powiatów będzie lepiej wykształcona, będzie bardziej przygotowana do wykonywanych zawodów, w których są kształceni – podkreślał marszałek Jarosław Stawiarski.

Miasto Zamość otrzymało nieco ponad 9,5 mln zł dofinansowania ze środków UE na realizację projektu pn. Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość, którego łączna wartość wynosi nieco ponad 11 mln zł. Z tych środków zapewnione zostaną dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, doposażone zostaną pracownie przedmiotów zawodowych, a nauczyciele będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów podnoszących ich kompetencje. Projekt ma głównie na celu zapewnienie uczniom szansy zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Kompleksowe staże, zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe uczniów czy doposażanie placówki – to m.in. te działania zrealizuje Powiat Rycki/Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach w ramach projektu pn. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,5 mln zł (w tym nieco ponad 2mln zł to dofinansowania UE). Pieniądze szkoła wykorzysta między innymi na organizację kompleksowych staży. Z kolei dzięki zakupom wyposażenia placówka będzie mogła zaoferować swoim uczniom zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe. Dzięki tym działaniom uczniowie otrzymają profesjonalne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu w przyszłości, a nauczyciele otrzymają szansę na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Kolejnym projektem jaki zrealizuje Powiat Rycki/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w im. Władysława Korżyka w Rykach to Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” opiewający na łączną wartość blisko 3,5 mln zł (w tym blisko 3 mln zł to dofinansowania UE). Z projektu skorzystają uczniowie i nauczyciele  technikum informatycznego i mechanicznego oraz szkoły branżowej wchodzącej w skład ZSZ nr 1 w Rykach. Umiejętności, jakie w ramach projektu, mają szansę rozwinąć uczniowie, pozwolą im na znalezienie pracy po zakończeniu edukacji już ze zdobytym doświadczeniem w konkretnym zawodzie.

Wszystkie trzy projekty są realizowane w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe RPO WL na lata 2014-2020. Konkurs zorganizowany w 2019 roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Wnioski złożyło 46 podmiotów na łączną kwotę ponad 140 mln zł. W celu umożliwienia uzyskania dofinansowania możliwie największej ilości podmiotom, Zarząd Województwa Lubelskiego dwukrotnie zwiększył kwotę wsparcia z początkowych 51 mln zł na ponad 106 mln zł. W efekcie czego, ostatecznie dofinansowanie uzyskało 37 projektów na łączną wartość ponad 117 mln zł,  w tym dofinansowanie UE to blisko 106 mln zł.

Źródło: www.lubelskie.pl