fbpx

Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie

pieniądze
Fundusze Europejskie wspierają edukację Lubelszczyzny
26 marca 2021
droga
Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej 801 podpisana
8 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie

ciąża

W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie swoją działalność rozpocznie od kwietnia Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD (chodzi o Alkoholowy Zespół Płodowy z ang. Fetal Alcohol Syndrome). To pierwsza tego typu placówka w regionie oferująca bezpłatną pomoc dzieciom dotkniętym powyższymi zaburzeniami. Punkt w całości będzie finansowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

 

FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome) to zespół chorobowy, którego podstawą jest zaburzenie pracy mózgu, będące wynikiem ekspozycji płodu na teratogen jakim jest alkohol. Alkohol w okresie ciąży uszkadza płód bardziej, niż marihuana czy inne narkotyki. Według statystyk więcej dzieci rodzi się z Zespołem FAS niż np. Zespołem Downa. Oprócz FAS wyróżniamy również Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju tzw. FASD (ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorders). Jest to pojęcie szersze, obejmujące swym zakresem wszystkie skutki spożywania alkoholu przez matkę w ciąży.

Jednym z założeń, przyjętej w grudniu 2020 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego, Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego było utworzenie Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w ramach poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zwiększenie dostępności różnych form wsparcia.

– Zależy nam, aby na bieżąco reagować na problemy społeczne mieszkańców naszego regionu. Powstanie takiego miejsca to szansa nie tylko na szybszą, ale przede wszystkim bezpłatną pomoc dla potrzebujących dzieci oraz wsparcie dla ich rodzin. – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dotychczas mieszkańcy województwa lubelskiego mogli korzystać z bezpłatnego Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, w którym trzeba długo czekać na diagnozę, lub z punktów komercyjnych, gdzie koszt diagnozy waha się w granicach 700-1000 zł.

W Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD, działającym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, prowadzone będą:

  • kompleksowe diagnozy w zakresie FAS/FASD;
  • konsultacje i prace z indywidualnym dzieckiem z Zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu;
  • indywidualne spotkania psychoedukacyjne rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Zaplanowany na ten rok budżet w wysokości 400 tysięcy zł pozwoli na zatrudnienie specjalistów do prowadzenia diagnoz dla około 30 dzieci w miesiącu oraz 30 godzin terapii miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Punktu znajdują na stronie internetowej ROPS w Lublinie: http://rops.lubelskie.pl/