fbpx

Głos Komisji Zdrowia ZWRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej

Stanowiska Konwentu Marszałków RP z 7 grudnia br.
14 grudnia 2021
Z grudniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
16 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Głos Komisji Zdrowia ZWRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej

Komisja ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP przeanalizowała projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W jej ocenie kluczowe byłoby systemowe zwiększenie nakładów na realizację zadań w obszarze wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej i adopcji.

– Jako Członkowie Komisji, opierając swoje stanowisko na podstawie 10 lat doświadczeń merytorycznych pracowników odpowiedzialnych w samorządach województw za rozwiązywanie tych problemów, stwierdzamy, że system nie jest wydolny i jedną z przyczyn tej niewydolności należy upatrywać w jego niedofinansowaniu. – czytamy w stanowisku  Komisji z 14 grudnia 2021 roku w sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Problem dotyczy wszystkich poziomów samorządów.

Tymczasem, zdaniem Komisji:

Na system wsparcia rodziny należy patrzeć systemowo, w interesie dziecka jest to, żeby miało szanse otrzymać najlepsze wsparcie zarówno od asystenta rodziny jak i koordynatora pieczy, pracownika placówki czy ośrodka adopcyjnego. We wszystkich tych instytucjach powinni pracować ludzie z należytymi kwalifikacjami, opłacani godnie i objęci dodatkowym wsparciem szkoleniowym czy superwizyjnym. Dotyczy to również osób podejmujących się 24 godzinnej pracy z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia. Oprócz odpowiedniego wynagrodzenia, osoby podejmujące się takiej funkcji powinny mieć stabilne zatrudnienie – na umowę o pracę w całości lub części etatu.

W związku z tym konieczne jest systemowe zwiększenie nakładów na system wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i procedur przysposobienia czy to w formie dotacji, czy celowych programów czy zwiększeniem nakładów na zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ośrodków adopcyjnych) w celu poprawy płacy i warunków zatrudnienia, by zatrzymać lub pozyskać specjalistów pracujących w tym obszarze.

Z drugiej strony konieczne jest zwiększanie nakładów na dodatkowe usługi (np. w postaci bonu) szczególnie w obszarze terapii i rehabilitacji dla dzieci i rodzin we wszystkich podsystemach – wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.

Stanowisko Komisji: Stanowisko piecza zastępcza