fbpx

I w 2024 r. posiedzenie Konwentu Marszałków na Śląsku

O Krajowej Strategii Rowerowej w Katowicach
13 marca 2024
Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym.
Zespoły eksperckie oraz koordynatorów debatowały o modelu funkcjonalno-przestrzennym
14 marca 2024
Pokaż wszystkie

I w 2024 r. posiedzenie Konwentu Marszałków na Śląsku

I w 2024 r. posiedzenie Konwentu Marszałków

Konwent Marszałków Województw RP spotkał się w Istebnej, by – pod wodzą województwa Śląskiego – omówić m.in. temat poprawy jakości powietrza czy roli nauki w rozwoju regionalnym. Gospodarzem spotkania był marszałek Jakub Chełstowski, a wśród gości znaleźli się m.in. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr Jakub Mielczarek – dyrektor biura ZWRP.

Marszałkowie i inni uczestnicy Konwentu przybyli do Istebnej już 11 marca, by wspólnie odkrywać uroki Beskidów i mieć okazję do rozmów w kuluarach, służących swobodnej wymianie doświadczeń, pomysłów czy inspiracji. 12 marca gości oficjalnie przywitali Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997–2001 oraz Andrzej Dziuba, Senator RP, Prezydent Tychów w latach 2000–2023.

Pierwszy panel tematyczny poświęcony był działaniom samorządów województw na rzecz poprawy jakości powietrza. Jakub Chełstowski poprowadził prezentację o Marszałkowskim Programie Jakości Powietrza skierowanym do gmin. Po nim wystąpił Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, przedstawiając różne możliwości współpracy ze światem nauki, biznesu oraz organizacji samorządowych w kontekście walki o czyste powietrze.

Prezydent Bielska-Białek – Jarosław Klimaszewski wraz z Tomaszem Bujokiem – Burmistrzem Wisły w swojej prezentacji podkreślali, że samorządy są kluczem do sukcesu w walce o czyste powietrze. Warto tu nadmienić, że Śląskie jest liderem w Programie Czyste Powietrze – śląskie gminy wydały najwięcej na poprawę jakości powietrza w latach 2018-2021 wg. rankingu czasopisma Wspólnota.

Panel zakończyło wystąpienie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Lekstona ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu poświęcone systemowi prognozowania zagrożenia zdrowotnego w powiązaniu ze stopniem zanieczyszczenia powietrza. Pan profesor przybliżył słuchaczom służącą temu aplikację mobilną InfoSMOG-MED.

Druga część dnia była poświęcona roli nauki w rozwoju regionalnym. Także i tym razem panel rozpoczął się od prezentacji marszałka Śląska. Po nim, o roli uczelni wyższych w procesie rozwoju regionalnego mówił prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Profesor podkreślił m.in., że edukacja jest ważnym czynnikiem wspierającym rozwój gospodarczy – nie tylko na poziomie krajowym, ale także wojewódzkim. Prezydent Katowic – Marcin Krupa zaprezentował natomiast gościom Katowice jako Europejskie Miasto Nauki. Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kazimierz Karolczak zakończył natomiast panel swoim wystąpieniem „Wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju nauki na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Po przedyskutowaniu powyższych zagadnień przyszedł czas na przyjęcie stanowisk i podsumowanie posiedzenia Konwentu i zakończenie obrad, którego dokonał Jakub Chełstowski.