fbpx
prezentacja z webinarium
Zakończyły się webinaria dotyczące VAT i PZP
19 października 2020
mostek
Stanowiska Konwentu Marszałków na Komisji Wspólnej
27 października 2020
Pokaż wszystkie

Igrzyska Europejskie 2023 r. w Małopolsce

Kraków, widok na Wawel

22 czerwca 2019 r. w Mińsku podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) podjęło decyzję o przyznaniu Województwu Małopolskiemu oraz Miastu Kraków prawa organizacji w 2023 roku III Igrzysk Europejskich. Związek Województw RP wyraża pełne poparcie dla organizacji przez Województwo Małopolskie i Miasto Kraków tego przedsięwzięcia.

W stanowisku z 22 października 2023 r. w sprawie wsparcia Województwa Małopolskiego w promocji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku Zarząd ZWRP zauważa, że: „Organizacja w Polsce imprezy sportowej o europejskim zasięgu będzie szansą  na promocję i wzmocnienie pozycji i wizerunku Polski w Europie i na świecie poprzez ukazanie naszego kraju jako atrakcyjnego i różnorodnego turystycznie, z nowoczesną infrastrukturą, gościnnymi mieszkańcami, stawiającego na szkolenie młodzieży i popularyzację sportu wśród wszystkich grup społecznych. Pozytywny impuls jaki wyniknie z organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 roku nie ograniczy się jedynie do Województwa Małopolskiego oraz Miasta Kraków, ale obejmie całą Polskę”.

Organizacja III Igrzysk Europejskich w 2023 przez Województwo Małopolskie oraz Miasto Kraków została wsparta przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej deklaracją, wyrażoną na podstawie Uchwały Nr 45/2019 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023, a także korespondencją z 21 czerwca 2019 roku otrzymaną od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, gdzie znalazła się deklaracja pełnego poparcia Rządu RP dla tej inicjatywy wraz z gwarancją wsparcia finansowego w obszarze organizacji wydarzenia i przygotowania niezbędnej infrastruktury. W toku dotychczasowych prac zostało podpisane porozumienie z Miastem Kraków w sprawie współpracy przy organizacji wydarzenia, list intencyjny, którego sygnatariuszami było Województwo Małopolskie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polski Komitet Olimpijski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, dotyczący podjęcia działań związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, w tym przygotowania Wioski Igrzysk jak również list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej i kolejowej w Krakowie i Małopolsce niezbędnej do organizacji Igrzysk Europejskich 2023 podpisany przez Ministerstwo Infrastruktury, Województwo Małopolskie i Miasto Kraków.