fbpx
Małopolska Nagroda Twórczości dla artystów, twórców i animatorów kultury
12 listopada 2021
Jubileusz Związku Gmin Jurajskich
10 grudnia 2021

Najważniejsze nagrody w branży turystycznej – Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej zostały przyznane. Jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu została „Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – wyjątkowy projekt realizowany we współpracy województw małopolskiego i śląskiego, przy ogromnym zaangażowaniu jurajskich samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Koordynatorem wydarzenia jest Związek Gmin Jurajskich.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to szczególny projekt wyłaniający najlepsze produkty turystyczne oraz rekomendujący je turystom z kraju i z zagranicy. Jest stałym elementem promocji Polski jako państwa atrakcyjnego turystycznie.

Certyfikaty przyznawane są przez Kapitułę powołaną przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, w skład której wchodzą wybitni eksperci z zakresu turystyki, marketingu, budowy i promocji produktów turystycznych, a także przedstawiciele środowisk akademickich oraz mediów. Swoją opinię na temat najlepszego produktu turystycznego, za pośrednictwem Narodowego Portalu Turystycznego, mogą wyrazić także Internauci.

W tegorocznej edycji konkursu „Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” została nagrodzona podwójnie: Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2021 roku oraz Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystyczny 2021 według Internautów.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że nasz festiwal został doceniony, zarówno przez Kapitułę powołaną przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, jak i przez Internautów. Serdecznie dziękuję wszystkim samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury, które zaangażowały się w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Bez Państwa pomysłów i wielkiej pracy nie moglibyśmy dzisiaj cieszyć się z tego wspólnego sukcesu – mówi Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Ponadto, Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2021 roku otrzymało Żywe Muzeum Obwarzanka w Krakowie, a Ekspozycja „Podziemny Olkusz” otrzymała Certyfikat Specjalny.

-Niewątpliwie posiadanie Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej to duży prestiż i potwierdzenie jakości nagrodzonego produktu turystycznego. To także niezwykła motywacja do dalszej pracy na rzecz rozwoju oferty turystycznej naszego regionu – dodaje Iwona Gibas.

Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostaną objęte specjalnym programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej.