fbpx
Zielona transformacja rolnictwa. Debata z udziałem komisarza Janusza Wojciechowskiego
17 listopada 2022
Wykorzystajmy kryzys dla wzmocnienia lokalnych systemów żywnościowych
1 grudnia 2022

Konferencja zainteresowanych stron „Zero zanieczyszczeń” (Zero Pollution Stakeholder Conference) odbędzie się w Brukseli (Belgia) 14 grudnia 2022 r. Wydarzenie skoncentruje się na monitorowaniu i prognozowaniu zerowego zanieczyszczenia.

Konferencję otworzą wystąpienia wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa i pierwszego wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów Apostolosa Tzitzikostasa. Następnie Patrick Child, zastępca dyrektora generalnego DG ds. Środowiska i moderator sesji wysokiego szczebla, omówi z Hansem Bruyninckxem, dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Środowiska i Bernardem Magenhannem, zastępcą dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego, ustalenia pierwszego projektu „Monitorowanie i prognozowanie zerowego zanieczyszczenia”.

Odbędzie się również dyskusja panelowa wybranych członków Platformy Interesariuszy Zero Zanieczyszczeń oraz szersza dyskusja z uczestnikami. Sesję wysokiego szczebla zamknie przesłanie Virginijusa Sinkevičiusa, europejskiego komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Popołudnie umożliwi dyskusje w trzech równoległych sesjach na temat Zero zanieczyszczeń i zdrowia, Zero zanieczyszczeń i różnorodności biologicznej oraz Zero zanieczyszczeń i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Agenda wydarzenia: ZP Conference – AGENDA.pdf (europa.eu)

Rejestracja odbywa się do 2 grudnia – link EUSurvey – Survey (europa.eu)

Livestream (tylko po angielsku): Mimecast TTP Web Portal