fbpx
Wielkopolska zacieśnia współpracę z partnerską Bretanią
11 lutego 2024
Czekamy na nowe muzeum w Poznaniu
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Konkurs STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR

STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR”. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, promocja postaw przedsiębiorczych i podnoszenie świadomości studentów wielkopolskich uczelni wyższych dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie przez zespoły projektowe, tworzone przez od 2 do 5 studentów, nowatorskiego projektu na wykorzystanie technologii wodorowej we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego.

Formularze zgłoszeniowe oraz prezentacje powinny zostać przekazane do Departamentu Gospodarki UMWW w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2024 r.

WAŻNE! W przypadku przesłania wniosku konkursowego wyłącznie na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl, zawierającego formularz zgłoszeniowy, nieopatrzony podpisami kwalifikowanymi wszystkich członków (np. skan) oraz prezentację projektu, zespół projektowy jest zobowiązany dostarczyć pocztą tradycyjną oryginał podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres Urzędu.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie dostępnym na stronie: https://www.umww.pl/artykul/konkurs-studencki-pomysl-na-wodor