fbpx

Wielkopolska zacieśnia współpracę z partnerską Bretanią

Nagrody w konkursie „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” wręczone
4 lutego 2024
STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR
Konkurs STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR
18 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Wielkopolska zacieśnia współpracę z partnerską Bretanią

Wymiana dobrych praktyk w obszarze polityki społecznej i polityki równościowej między Wielkopolską a Bretanią była tematem wizyty przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Rennes. Delegacja miała miejsce w dniach od 5 do 8 lutego, a przewodniczyła jej Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Rada Regionalna Bretanii już 20 lat temu uznała, że równe prawa kobiet i mężczyzn są warunkiem koniecznym demokracji. Dzięki silnej woli politycznej zasada ta urzeczywistniła się w 2004 roku wraz z utworzeniem stanowiska wiceprzewodniczącej ds. równości płci oraz specjalnej linii budżetowej przeznaczonej na wspieranie działań, które zmierzać mają do wyeliminowania nierówności płci we wszystkich politykach regionalnych.

Głównym punktem wizyty było posiedzenie Bretońskiej Rady ds. Równości, podczas którego głos zabrała m.in. Paulina Stochniałek.

– W nowym rządzie mamy aż dziewięć kobiet na stanowiskach ministrów, a z puntu widzenia działań na rzecz równości między kobietami i mężczyznami osiągnięciem jest fakt, że do rangi ministerialnej podniesiono stanowisko pełnomocniczki ds. równego traktowania. Ostatnie wybory w Polsce wygrały kobiety, przy rekordowo wysokiej frekwencji – podkreśliła Paulina Stochniałek.

Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła też statystyki dotyczące obecności kobiet w Sejmie RP, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także luki płacowej w Polsce. Bretońskim uczestnikom posiedzenia przybliżono również aktualny stan działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce i zwiększania ich praw od momentu objęcia władzy przez obecny rząd.

Wizyta odbyła się na zaproszenie Katji Krüger, Radnej Regionalnej Bretanii ds. Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej, Solidarności Międzynarodowej i Młodzieży. Zarówno radna, jak i Przewodniczący Rady Regionalnej Bretanii Loïg Chesnais-Girard, z którym Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego miała także okazję się spotkać, wielokrotnie podkreślali, że w nowej „Strategii współpracy międzynarodowej Regionu Bretania”, przyjętej w grudniu 2023 roku, Wielkopolska została wskazana jako region priorytetowy, obok regionów z krajów celtyckich i Japonii.

W składzie delegacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządowych: m.in. Grzegorz Grygiel, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Justyna Dutkiewicz, Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

W 2025 roku obchodzony będzie jubileusz 20-lecia partnerskiej współpracy między Wielkopolską a Bretanią. Jej początki sięgają lat 90. ubiegłego wieku, kiedy polscy urzędnicy odbywali we Francji wizyty studyjne, których celem była edukacja na temat funkcjonowania samorządu. Współpraca między regionami została po raz pierwszy sformalizowana w 2005 roku w chwili podpisania „Porozumienia między Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej”.

umww.pl