fbpx

Konsultacje CPK dot. kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości

Porozumienie w sprawie budowy dróg rowerowych przy liniach kolejowych
8 stycznia 2024
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Rozmawiamy z Bernadetą Hordejuk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
19 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Konsultacje CPK dot. kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości

Działający przy Związku Województw RP Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej wziął udział w konsultacjach organizowanych przez CPK w sprawie wymagań dotyczących nowego, kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości.

Centralny Port Komunikacyjny rozpoczął konsultacje taborowe, których celem jest doprecyzowanie parametrów funkcjonalnych dla nowych pociągów Kolei Dużych Prędkości. Według założeń, nowy tabor powinien spełniać szereg wymogów technicznych i funkcjonalnych, mających na celu poprawienie komfortu podróży i jakości połączeń dla podróżujących KDP w Polsce.

W ramach tych konsultacje Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej ZWRP zgłosił kilkanaście uwag w zakresie potrzeb rowerzystów. Bo przecież pociągami podróżują także rowerzyści przewożący swoje rowery.

Wśród zgłoszonych uwag warto wspomnieć o postulacie, aby maksymalne miejsce dla rowerzystów obejmowało całą przestrzeń pomiędzy dwiema parami drzwi. Natomiast w relacjach, w których występują mniejsze potrzeby przewozowe rowerów, połowa tej przestrzeni mogłaby być zamieniana (szybki montaż siedzeń podczas przeglądów poziomu P1) w przestrzeń dla pasażerów siedzących.

Zaproponowano także przyjęcie sprawdzonych w Europie rozwiązań: szerokie drzwi wejściowe (ok. 140 cm szerokości), przyjęcie jednokierunkowego przepływu rowerzystów w wagonie, a także by, na drodze przejścia rowerzystów nie było żadnych przewężeń (toalety, barierki, słupki i uchwyty, ścianki działowe itp.) i uskoków (podesty). Takie rozwiązanie zminimalizuje czas wejścia i wyjścia do / z wagonu. 

Kolejną praktyczną rekomendacją, którą zgłosił Zespół, jest propozycja, by miejsca na rowery miały nadane numery powiązane z miejscami siedzącymi w wagonie rowerowym, których liczba powinna odpowiadać ilości stanowisk na rowery.