fbpx

Porozumienie w sprawie budowy dróg rowerowych przy liniach kolejowych

Warmia i Mazury przez cały rok. Powiat gołdapski
Warmia i Mazury przez cały rok. Powiat gołdapski
7 stycznia 2024
Konsultacje CPK dot. kolejowego taboru pasażerskiego dla Kolei Dużych Prędkości
14 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Porozumienie w sprawie budowy dróg rowerowych przy liniach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie ramowe o współpracy ze Związkiem Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Uzgodnienie dotyczy budowy nowych dróg rowerowych wzdłuż linii kolejowych i tworzy podstawę do dalszej współpracy.

Współpraca pomiędzy PLK SA, a ZWRP ma usprawnić budowanie przez samorządy tras rowerowych na obszarach kolejowych, a tym samym promowanie ekologii i zdrowego stylu życia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej określiły ramy wzajemnej współpracy do wypracowania rozwiązań dotyczących warunków technicznych skrzyżowań linii kolejowych z drogami rowerowymi, a także dróg dojścia dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się do peronów stacji i przystanków kolejowych.

Budowa tras rowerowych na obszarach kolejowych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Na obszarach obecnie nieczynnych linii kolejowych inwestorzy – samorządy muszą uwzględnić zapewnienie zagospodarowania terenu w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości korytarza transportowego, w tym na potrzeby ewentualnych przyszłych inwestycji związanych z rozbudową sieci kolejowej. W każdym z przypadków inwestor, który chce budować drogę musi przedstawić PLK SA plany jej przebiegu. Po akceptacji planów zawierana będzie indywidualna umowa określająca prawa i obowiązki przy planowaniu, realizacji oraz późniejszym utrzymaniu trasy rowerowej. Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest uzyskanie przez samorząd odpowiednich zgód zarządcy terenów kolejowych.

Inicjatorem podpisanego porozumienia był działający przy ZWRP Zespół koordynatorów ds. mobilności rowerowej.

źródło: www.plk-sa.pl