fbpx
Dolny Śląsk gościł Sekretarzy Województw
4 grudnia 2023
Na Dolnym Śląsku obradował Zespół Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP
Na Dolnym Śląsku obradował Zespół Społeczeństwa Informacyjnego ZWRP
11 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Konwent Marszałków obradował w Jakuszycach

Konwent Marszałków obradował w Jakuszycach

Zakończył się II Konwent Marszałków, którego gospodarzem był Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Tym razem marszałkowie i członkowie zarządów województw mieli okazję odkryć uroki i możliwości Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej – stolicy polskich biegówek.

Zjazd odbył się w dniach 4-5 grudnia 2023. Zainaugurował go – zgodnie z tradycją – Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Konwent Marszałków obradował w Jakuszycach

Zgodnie z agendą, pochylono się nad tematem nielegalnego składowania odpadów. Rozmawiano m.in. o finansowaniu unieszkodliwiania oraz perspektywy optymalizacji metod zapobiegania takim wydarzeniom.

Innym kluczowym tematem były programy polityki zdrowotnej jako inwestycja samorządów. Dyskutowano o wpływie na sytuację ekonomiczną placówek zdrowia oraz na dostępność świadczeń medycznych / specjalistycznych.

Konwent Marszałków obradował w Jakuszycach

W dyskusjach udział wzięli również prezes NFZ, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Policji, Administracji Skarbowej czy Inspekcji Transportu Drogowego.

Na Konwencie był także obecny dyrektor biura ZWRP – Jakub Mielczarek.

Powyższe zagadnienia to ważne kwestie, które dotyczą w mniejszym lub większym stopniu każdego regionu. A Konwent Marszałków to jedyna w swoim rodzaju okazja do omówienia doświadczeń, dobrych praktyk, ale i przestrzeń do wypracowania rozwiązań.

Warto przypomnieć, że zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów regionów. Podczas grudniowego zjazdu, jak i podczas wcześniejszych, analizowano propozycje zmian w ustawach i innych aktach prawnych.

Konwent Marszałków obradował w Jakuszycach

 

Stanowiska Konwentu

Każde spotkanie – także to ostatnie — kończy się wypracowaniem oraz podpisaniem wspólnych stanowisk dotyczących spraw istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Następnie dokumenty te trafiają do premiera, ministrów i parlamentarzystów, co wielokrotnie już doprowadziło do korzystnych dla samorządów zmian w aktach prawnych.

Tym razem przyjęto dwa oficjalne stanowiska:

Pierwsze dotyczyło konieczności przeprowadzenia aktualizacji wojewódzkich planów transformacji. Jest to działanie niezbędne do realizacji projektów i podjęcia działań planowanych do dofinansowania z funduszy unijnych, które nie zostały bezpośrednio wskazane w już zatwierdzonych planach, jednakże pozostają w zgodności z Mapą Potrzeb Zdrowotnych na lata 2022-2026 i Krajowym Planem Transformacji na lata 2022-2026 oraz dokumentem strategicznym „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”.

Drugie ze stanowisk dotyczy powołania zespołu koordynatorów do spraw polityki przestrzennej przy Związku Województw RP. Powołanie Zespołu jest podyktowane koniecznością podjęcia wspólnych, zintegrowanych działań na rzecz wzmocnienia roli polityki przestrzennej na poziomie regionalnym.

Wiadomo już, że w pierwszej połowie 2024 roku przewodnictwo w Konwencie Marszałków przejmuje województwo śląskie. Tematy, które poruszono podczas grudniowego zjazdu są tak obszerne i istotne, że zapewne będą rozwijane i kontynuowane podczas kolejnych posiedzeń i spotkań Zespołów Roboczych, a niewykluczone także, że i zjazdów Konwentu.