fbpx

Spotka się Konwent Przewodniczących Sejmików

mikrofon
Przed nami Konwent Marszałków
19 października 2021
szczepionka przeciwko covid
MZ uwzględnia interwencję komisji zdrowia ZWRP
20 października 2021
Pokaż wszystkie

Spotka się Konwent Przewodniczących Sejmików

20 i 21 października br. w Toruniu odbędzie się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików.

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. o znaczeniu branży uzdrowiskowej i marce regionalnej.

Program Konwentu Przewodniczących Sejmików 20-21.10.2021 r.

W ramach Konwentu odbędzie się również spotkanie Rady Dyrektorów Biur i Kancelarii Sejmików, który poruszą m.in. kwestie wdrożenia nowelizacji ustawy regulującej wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP – jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Wspiera Związek i jego organy w:

  • podejmowaniu inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień, w tym finansów, na rzecz samorządów i ich efektywnego wykorzystania dla rozwoju regionów – zgodnie z zasadą pomocniczości,
  • inicjowaniu działań, opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
  • inspirowaniu społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw,
  • inspirowaniu środowisk samorządowych, biznesu, nauki, techniki, twórców oraz animatorów kultury do podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województw,
  • promowanie działalności Związku Województw RP.