fbpx
Ruszyła budowa oddziałów zakaźnych przy ul. Arkońskiej w Szczecinie
20 października 2021
Z posiedzenia Zarządu ZWRP
22 października 2021
Pokaż wszystkie

MZ uwzględnia interwencję komisji zdrowia ZWRP

szczepionka przeciwko covid

W związku z apelem Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP o wprowadzenie w Polsce jednolitych wytycznych postępowania wobec pacjentów przyjmowanych do szpitali resort zdrowia zlecił ekspertom Rady Medycznej ds. COVID-19 opracowanie wytycznych/zaleceń/rekomendacji dla szpitali dotyczących zasad przyjmowania pacjentów w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 bez objawów infekcji w kontekście ewentualnej rezygnacji wobec tych osób z obowiązku poddawania ich testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W swoim stanowisku z 4 maja br. komisja zauważała, że nie jest jasne, czy zasadne jest pobieranie wymazów w kierunku Covid – 19 od pacjentów zaszczepionych przeciwko Covid a także ozdrowieńców. Takie osoby mogą być zakażone wirusem, podobnie jak zaszczepiony personel medyczny pracujący w szpitalach i nie mieć objawów chorobowych. Nie są to co prawda częste przypadki, ale mogą wpływać na bezpieczeństwo innych osób.

Dlatego komisja zwróciła się „z apelem do Ministra Zdrowia o opracowanie nowych, jednolitych dla całego kraju, wytycznych postępowania w przedmiotowej sprawie, zachowując warunki maksymalnego bezpieczeństwa dla szczególnych grup pacjentów- np. pacjentów z obniżoną odpornością”.

Przeczytaj:  COVID. Potrzebne są jasne procedury przyjmowania do szpitali | Polskie Regiony

– Z uwagi na postępujący proces szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce i wzrastającą liczbę osób w pełni zaszczepionych, a także perspektywę stopniowego łagodzenia niektórych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w odniesieniu do tych osób, zasadnym wydaje się rozważenie ewentualnej aktualizacji wytycznych postępowania dla szpitali w ww. zakresie. – napisał wiceminister Waldemar Kraska do ekspertów Rady Medycznej ds. COVID-19, prosząc o ewentualne przygotowanie i przekazanie Ministerstwu Zdrowia wytycznych w możliwie najkrótszym terminie.

odp. MZ z inf. o przekazaniu apelu Radzie Medycznej ds. COVID-19

pismo MZ do Rady Medycznej ds. COVID-19 przekazujące apel