fbpx
szczepionka przeciwko covid
MZ uwzględnia interwencję komisji zdrowia ZWRP
20 października 2021
Z Konwentu Marszałków RP
22 października 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Zarządu ZWRP

20 października br., w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Województw RP. Obradom przewodniczył Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Zarząd ZWRP zajął się m.in. stanowiskiem w sprawie Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce z perspektywą do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku). Marszałkowie wskazują w nim, że dokument ten skupia się przede wszystkim na strategicznym znaczeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz jego roli w agregowaniu ruchu z mniejszych ośrodków, jednocześnie marginalnie traktując regionalne porty lotnicze, które są lotniskami użytku publicznego, stanowiącymi element infrastruktury krytycznej państwa. Nie została w nim także zdefiniowana rola portów regionalnych jako istotnego czynnika stymulującego rozwój regionów. Zwracają uwagę, że Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest projektem ogólnokrajowym, jednak nie może się odbyć kosztem regionalnych portów lotniczych będących stymulatorem rozwoju regionalnego.

Zarząd Związku przyjął także stanowisko w sprawie Priorytetu 3. Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, w którym apeluje do Ministra o podjęcie z samorządami województw i rybackimi lokalnymi grupami działania merytorycznej dyskusji odnośnie Priorytetu 3. Wkład w rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wsparcie dobrobytu społeczności nadbrzeżnych Programu Fundusze Europejskiego dla Rybactwa 2021-2027, w tym wysokości alokacji, zasięgu terytorialnego, sposobu wyboru lokalnych grup rybackich oraz wdrażania Priorytetu. Stanowisko w załączeniu

Dyrektor Biura ZWRP Jakub Mielczarek zapoznał członków z Zarządu ze sprawozdaniem z realizacji kampanii Polskie Wakacje oraz z przebiegu Targów „Smaki Regionów 2021”.

Źródło: lubuskie, informacja własna