fbpx
Z posiedzenia Zarządu ZWRP
22 października 2021
Bezpieczne inwestycje drogowe. Lista zadań dla JST
22 października 2021
Pokaż wszystkie

Z Konwentu Marszałków RP

Z udziałem przedstawicieli rządu, ekspertów i reprezentantów interesariuszy biznesowych odbyło się wczoraj (21 października) w Żninie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw. Wśród tematów znalazły się m.in. sytuacja instytucji i twórców kultury oraz stan przygotowań do wdrażania unijnej polityki spójności 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Posiedzeniu przewodniczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Wstępem do wczorajszej debaty na temat kultury było wczorajsze eksperckie spotkanie robocze z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego oraz socjologa prof. Tomasza Szlendaka, który przedstawił raport na temat sytuacji polskich instytucji kultury w dobie pandemii COVID-19, i dyrektora Opery Nova Macieja Figasa, który poprowadził obrady jednego z zespołów eksperckich. Wnioski z tego spotkania – sprowadzające się generalnie do tego, że kultura potrzebuje oczywiście środków, ale też dużej uwagi ze strony decydentów, bo jest społecznie bardzo ważna – przedstawili marszałkom prof. Szlendak oraz dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Jerzy Janczarski. W swoich wystąpieniach marszałkowie podkreślali konieczność wspierania instytucji kulturalnych i wartościowych projektów w dziedzinie kultury na wielu poziomach i w różnych aspektach.

W porządku obrad znalazły się także m.in. przedstawiona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rządowa informacja na temat konsultacji projektu ustawy wdrażającej politykę spójności nowej perspektywy i przygotowań do włączenia samorządów regionalnych do procesu wdrażania KPO oraz dyskusja na temat organizacji pasażerskich przewozów publicznych, w której uczestniczyli m.in. prezes Polregio Artur Martyniuk i dyrektor Krzysztof Ryfa ze spółki Koleje Wielkopolskie. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przedstawił propozycję nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by podmioty te funkcjonowały w myśl zasady ”jedno województwo – jedna specjalna strefa z siedzibą na jego terenie”. Uczestniczący w obradach przedstawiciel rządu zadeklarował w tej kwestii otwartość i gotowość do dyskusji.

Obrady odbywały się w żnińskim hotelu Cukrownia Żnin, który pod względem architektonicznym jest interesującym przykładem zaadaptowania do funkcji hotelowo-konferencyjnych poprzemysłowej przestrzeni kompleksu dawnej fabryki cukru. Jako gospodarz miejsca obecnych przywitał starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania naszym gościom, marszałkom szesnastu polskich województw, pokażemy jeden z najciekawszych elementów dziedzictwa kulturowego regionu – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl